Coalitie Súdwest-Fryslân 1 juni van start, Makkumer Belboei

Coalitie Súdwest-Fryslân 1 juni van start

Persbericht Súdwest-Fryslân Makkum 26-05-2022

De nieuwe coalitie in Súdwest-Fryslân presenteert dinsdagavond 31 mei haar coalitieprogramma. De titel van het programma is ‘Grutsk en tichtby’. De presentatie vindt, evenals de installatie van het nieuwe college, plaats op dinsdagavond 31 mei tijdens een extra raadsvergadering in de raadszaal van het Bestjoershûs van Súdwest-Fryslân. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen, dat kan zowel live als online.

 

De coalitie zal bestaan uit PvdA, CDA en FNP. De namen van de kandidaat-wethouders zijn inmiddels bekend. 

De PvdA schuift Marianne Poelman en Michel Rietman naar voren als wethouders. Poelman is op dit moment raadslid en directeur van Technolab. Rietman werkt momenteel als ledenmanager voor VNO-NCW MKB Noord. Poelman krijgt de portefeuille Werk en inkomen, Zorg, Dienstverlening en Europa. Rietman gaat zich bezig houden met de thema’s Wonen, Recreatie en toerisme, Verkeer en vervoer, Afval, waterbeheer en riolering, Ontwikkelen en Bedrijfsvoering. 

 

Voor het CDA gaat Bauke Dam het wethouderschap continueren. Hij krijgt de portefeuilles Ruimtelijke ontwikkeling, Economische zaken, Sport, Ontmoetingsplaatsen en de agenda’s Sneek en Zuidwesthoek. Raadslid en ondernemer Petra van den Akker wordt voor het CDA wethouder voor Jeugd(zorg),  Onderwijs, Cultuur en kunst, Vernieuwing lokale democratie, Agenda Bolsward en Handhaving. 

 

Namens de FNP wordt Henk de Boer wethouder. Op dit moment is De Boer werkzaam als manager Engineering bij Polem in Lemmer. De portefeuille van De Boer zal bestaan uit Financiën, Duurzaamheid en klimaat, Kernenbeleid, Landbouw, Natuur en landschap, Kapitaalgoederen en de Agenda IJsselmeerkust.

 

Formateur Sjoerd Tolsma kijkt met een goed gevoel terug op een periode van intensieve en constructieve samenwerking. “De komende bestuursperiode kent vele uitdagingen. Ik ben er trots op dat er nu een gezamenlijk gedragen en evenwichtig akkoord ligt dat past bij die uitdagingen waar Súdwest-Fryslân voor staat.”