Onderwijs voor Oekraïense kinderen gestart , Makkumer Belboei

Onderwijs voor Oekraïense kinderen gestart

Persbericht Súdwest-Fryslân Makkum 26-05-2022

Vijfenzeventig kinderen uit Oekraïne in de basisschoolleeftijd krijgen sinds begin deze maand les op één van de locaties van Master Amiko. Ongeveer zestig Oekraïense leerlingen volgen voortgezet onderwijs op de Internationale Schakelklas (ISK) Sneek, een afdeling van RSG Magister Alvinus. Deze scholen zijn gespecialiseerd in het geven van onderwijs aan anderstaligen met een andere culturele achtergrond.

Veel kinderen zijn samen met hun ouders naar Nederland gevlucht uit Oekraïne. Een aantal van hen wordt opgevangen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Ook in hun nieuwe omgeving hebben zij recht op goed onderwijs. De afgelopen weken is hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Sinds begin mei gaan  kinderen in de basisschoolleeftijd naar een van de nieuwkomerslocaties van Master Amiko. De kinderen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs gaan naar de ISK Sneek. 

 

Aanmelden van leerlingen

De kinderen die in een gemeentelijke opvanglocatie verblijven, worden vanuit deze locatie aangemeld voor onderwijs. Vluchtelingen die bij particulieren thuis verblijven, waarvan de kinderen nog niet naar school gaan, kunnen zich aanmelden via:  

 

Master Amiko: marieke.postma@masteramiko.nl
ISK: isk-leerlingenadministratie@rsg-sneek.nl 

 

Nieuwkomerslocatie 

In de gemeente zijn momenteel drie locaties voor basisschoolleerlingen die nieuw zijn in Nederland. Het gaat om een locatie in de Galamadammen (4-12 jaar), locatie in Sperkhem, Sneek (4-9 jaar) en een locatie naast het AZC Sneek (9-12 jaar). Alle leerlingen die nieuw zijn in Nederland kunnen hier naar school en dus ook de leerlingen uit Oekraïne. De Internationale Schakelklas verzorgt het onderwijs voor nieuwkomers in de V.O.-leeftijd (12-18 jaar) op twee locaties in Sneek; de Harmen Sytstrastraat en vanaf 16 mei, voor leerlingen uit Oekraïne op de Hemdijk.

 

Master Amiko

Master Amiko is een basisschool voor nieuwkomers in Sneek en omgeving, voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Hier leren de kinderen naar school gaan en de Nederlandse taal. Naast het vak Nederlands worden ook de vakken rekenen, schrijven, sociale vaardigheden en creatief aangeboden. De groepen bestaan uit ongeveer vijftien leerlingen met diverse nationaliteiten. De insteek is dat met behoud van moedertaal en eigen cultuur de schoolperiode succesvol doorlopen wordt.  

 

ISK Sneek 

De Internationale Schakelklas biedt onderwijs aan anderstalige leerlingen in de leeftijd van 12 tot ongeveer 18 jaar die de Nederlands taal onvoldoende beheersen om regulier onderwijs te volgen. Het doel is om deze leerlingen klaar te stomen voor een overgang naar passend regulier onderwijs door het leren van Nederlands en studievaardigheden. Daarnaast krijgen de leerlingen les in Nederlandse gebruiken en gewoonten zodat zij leren om zelfstandig te functioneren in Nederland.