Brand op de 'duikboot' Redbad, Makkumer Belboei

Brand op de 'duikboot' Redbad

…laswerkzaamheden leiden tot brand…

Redactie Makkum 30-05-2022

De Redbad is een voormalig visserschip dat al jaren door een groep duikers wordt gebruik. Met de Redbad zijn tochten ondernomen naar plekken die interessant zijn voor duikers. Er is o.a gezocht naar overblijfselen van de Lutine. Dit schip verging in 1799 boven Terschelling. In de restanten zou nog steeds een enorme goud en zilverschat liggen. 

Wachten op de brandweer. De brand lijkt bedwongen, maar.........Wachten op de brandweer. De brand lijkt bedwongen, maar.........

Afgelopen vrijdag waren er leden van het duikteam met laswerkzaamheden bezig. Rond acht uur ‘s avonds ontstond plotseling veel rook ontwikkeling. Er was een beginnende brand in opgeslagen materialen. Men is zelf onmiddellijk begonnen met blussen. Toen de brandweer arriveerde was er op het oog geen vuur meer te zien. Leden van de brandweer hebben vervolgens wel een inspectie uitgevoerd. Dit met gebruik van adembeschermingstoestellen (vaak perslucht genoemd). Mogelijke waren er ook gevaarlijke stoffen vrijgekomen in de berookte omgeving.  


De rest van het weekend stonden in het teken van een grote schoonmaak.

Brandweer gaat in beschermende kleding aan boord voor een inspectie.Brandweer gaat in beschermende kleding aan boord voor een inspectie.