Informatiebijeenkomst participatieproces Simmerfjild Makkum, Makkumer Belboei

Informatiebijeenkomst participatieproces Simmerfjild Makkum

...op 28 juni in het MFC...

Persbericht Makkum 16-06-2022

Op 10 maart jl. heeft projectontwikkelaar Frisoplan B.V. (onderdeel van Friso Bouwgroep) een intentieovereenkomst gesloten met de gemeente Súdwest-Fryslân om de haalbaarheid van de realisatie van 50 nieuwe woningen op de locatie Simmerfjild (Melkvaart fase 2) in Makkum te onderzoeken. Op dinsdag 28 juni worden alle geïnteresseerden van Makkum en omgeving uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Locatie voor de beoogede nieuwbouw  in MakkumLocatie voor de beoogede nieuwbouw in Makkum

 

Participatieproces

Om te onderzoeken of het project haalbaar is, gaat het projectteam de komende periode een participatieproces doorlopen met verschillende belanghebbenden. Aan de hand van dit proces krijgt het plan vorm en dient de haalbaarheid aangetoond te worden. Met als doel om voor het einde van het jaar te komen tot een definitief stedenbouwkundig plan en woningbouwprogramma. Vervolgens neemt het college van de gemeente Súdwest-Fryslân  een besluit over de haalbaarheid van het beoogde plan.

 

Informatiebijeenkomst

Alle geïnteresseerden van Makkum en omgeving worden uitgenodigd voor de  informatiebijeenkomst op 28 juni a.s. Tijdens deze bijeenkomst wordt het voorgenomen participatieproces toegelicht en is er ruimte om vragen te stellen. Deze bijeenkomst vindt plaats op 28 juni om 19:30 uur in het MFC te Makkum. U dient zich hier voor aan te melden, dit kan tot en met vrijdag 24 juni door een mail te sturen naar b.dedden@frisobouwgroep.nl.