Aanbiedingsdocument Friese IJsselmeerkust, Makkumer Belboei

Aanbiedingsdocument Friese IJsselmeerkust

...aangeboden aan mienskip...

Persbericht Makkum 25-06-2022

De wensen en ambities voor het Friese IJsselmeerkustgebied zijn een stap verder richting uitvoering. Het Aanbiedingsdocument, waarin deze wensen en ambities in kaart zijn gebracht, is namelijk vastgesteld door de samenwerkende overheden. Donderdag 23 juni is dit document aangeboden aan een vertegenwoordiging van de mienskip.

 

Het Aanbiedingsdocument markeert de start naar een samenhangende uitvoering van kansrijke initiatieven en maatschappelijke doelen in het Friese IJsselmeerkustgebied. Voor de mienskip - burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemers die actief zijn in de regio - geeft het Aanbiedingsdocument inzicht in de opgaven, aanpak en kansen en voordelen voor het IJsselmeerkustgebied.

 

Diverse projecten op het gebied van onder andere natuurontwikkeling, (recreatieve) infrastructuur, cultureel erfgoed en het stimuleren van de economie zorgen de komende decennia voor een impuls in het gebied. Hierbij worden koppelingen gelegd met de ontwikkelingen die in het gebied gaan plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld dijkversterkingen en de Veenweide aanpak. De investeringen zorgen voor een impuls van de brede welvaart en  dat de kwaliteit van de leefomgeving, het milieu en de werkgelegenheid verbeteren. 

 

De bestuurders van de samenwerkende overheden, Friso Douwstra, Bé de Winter, Frans Veltman en Henk de Boer, zijn eensgezind: “In het aanbiedingsdocument komen alle initiatieven en partijen samen. Fantastisch dat dit document is vastgesteld. Daarmee is een volgende stap gezet naar de inrichting van het gebied rondom het Friese IJsselmeer. Overheden staan hierbij in verbinding met de mienskip. Ook in de toekomst kan onze mienskip meedenken, wensen kenbaar maken, initiatieven aandragen én participeren en investeren.”

 

Voor de komende 30 jaar zijn wensen en ambities geformuleerd voor de Friese IJsselmeerkust. De provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân, gemeente De Fryske Marren en Wetterskip Fryslân werken hierbij samen. Ook de mienskip is nauw betrokken bij de plannen. Zij dragen hun ideeën en wensen aan, zoals recent tijdens een van de vier burgerparticipatie avonden.