Gelukkig en gezond ouder worden, Makkumer Belboei

Gelukkig en gezond ouder worden

...door inzicht in eigen leven en uitgaan van mogelijkheden ...

Persbericht Makkum 25-06-2022

Gemeente Súdwest-Fryslân en Stichting Sociaal Collectief zijn samen met verschillende partijen vorig jaar gestart met Sosjaal en Sûn. Dit project richt zich op het ontwikkelen en uitvoeren van een duurzame aanpak tegen eenzaamheid vanuit het gedachtengoed positieve gezondheid. Het gaat dan om maatwerk, aansluiten bij de mogelijkheden van de oudere en een zinvol leven. De partijen met wie wordt samengewerkt zijn Sport Fryslân, Cultuur Kwartier, Bibliotheek Mar en Fean, Patyna thuiszorg, Antonius Zorggroep, het seniorenplatform, huisartsenpraktijken, ROS Friesland en GGD Fryslân.

 

Nu ruim een jaar later zijn er bijna 200 ouderen van 75 jaar en ouder woonachtig in Nijland, Tjerkwerd, Cornwerd en Makkum bezocht door 7 vrijwilligers. De huisbezoeken maakten de ouderen bewust van wat zij belangrijk vinden in hun leven, wat er goed gaat en waar ze nog stappen willen zetten. Een enkele keer was professionele hulp nodig. Tijdens de afsluitende bijeenkomst op 23 juni werden de resultaten gepresenteerd.

 

Signaleren

Voor medewerkers van de thuiszorg en de huisartsenpraktijken is een geheugensteun met de belangrijkste signalen ontwikkeld om ouderen die eenzaam zijn en daarmee aan de slag willen, door te verwijzen naar Sociaal Collectief of naar het gebiedsteam van de gemeente.

Sociaal Collectief gaat aan de slag met de app Dag!enDoen! Met één druk op de knop komen de activiteiten in beeld die in de directe omgeving te doen zijn. Dag!enDoen! laat niet alleen zien welke activiteiten er die dag zijn, maar zorgt ook voor vervoer.

 

Gezond ouder worden

De groep ouderen stijgt snel in Súdwest-Fryslân. In verhouding met andere gemeenten wonen hier veel ouderen. Wethouder Marianne Poelman: “We wonen steeds langer thuis en dan is het fijn dat je contact hebt met de mensen in je buurt en dat je kunt meedoen aan activiteiten. Als je mensen om je heen hebt die je steunen en stimuleren ben je gelukkiger en gezonder. Daarom is het zo mooi dat we onze krachten bundelen niet alleen in de strijd tegen eenzaamheid, maar ook om nog vitaal en gezond te zijn op hogere leeftijd. Deze inzet vloeit voort uit ons lokaal preventie akkoord en daarmee sluiten we aan bij de Friese Preventie aanpak.”