Herdenkingsdienst voor William Stuckey, Makkumer Belboei

Herdenkingsdienst voor William Stuckey in Makkum

... bemanningslid van de STIRLING EH 889...

Klaas Groeneveld/Redactie Makkum 26-06-2022

Zaterdag 25 juni 2022 vond op de begraafplaats in Makkum een korte herdenkingsdienst plaats bij het graf van William Stuckey. In de nacht van 23 op 24 juni 1943 onderschepte ‘Nagtjagerpilot’ Vinke van de Fiegerhorst Leeuwarden boven het IJsselmeer de bommenwerper STIRLING EH 889. De bommenwerper wordt geraakt en stort neer in het IJsselmeer. Alle bemanningsleden komen hierbij om het leven.

De piloot Thomas Fraser McCroirie werd gevonden en begraven in Molkwerum. Het gebeuren heeft toentertijd een diepe indruk gemaakt in het dorp. En dit meeleven duurt tot op de dag van vandaag voort. Elk jaar is er de dodenherdenking, en staat de bevolking nadrukkelijk stil bij deze jongeman, die zijn leven gaf voor onze vrijheid.


In de loop van de jaren verzamelden geïnteresseerden meer gegevens omtrent het toestel, de opdracht die ze zouden uitvoeren in de nacht van 23 op 24 juni 1943, en ook werd gezocht naar wat er met de andere bemanningsleden was gebeurd. 

 

Missing Airmen

Met name Fekke Bandstra en andere leden van de Stichting Molkwar 2000 zochten actief, en uiteindelijk kwam het tot een plan, om dit grootser aan te pakken. Er moest een gedenkplek komen, en na informatie ingewonnen te hebben kwam men er achter, dat er geen monument was, specifiek ter nagedachtenis aan Vermiste Bemanningsleden. De onthulling zou plaatsvinden in 2020, maar ook hier kwam er vertraging, door corona. Toen de fondsen waren aangeboord, en de kunstenaar het monument gereed had, en de vergunningen rond waren om het gedenkteken te plaatsen in het water van het IJsselmeer, was het moment aangebroken, om een uitgebreid programma te maken, om de bemanningsleden te eren.

 

Familieleden uit Canada, Nieuw Zeeland, Engeland volgen de herdenkingsdienst in MakkumFamilieleden uit Canada, Nieuw Zeeland en Engeland volgen de herdenkingsdienst in Makkum

 

Dit weekend zijn een groep van 15 familieleden, uit Canada, Nieuw Zeeland, Engeland te gast in Molkwerum, voor een driedaags programma. Zondagmiddag 26 juni wordt het monument “Missing Airmen” onthuld.

 

Ter herdenking van de bemanningsleden, is zaterdag 25 juni een rondgang gemaakt langs de graven van de bemanningsleden, waarvan de naam en het graf bekend is. Helaas is niet bekend, of Graigner en Richards ergens begraven zijn als “Onbekende RAF-man”, of dat zij een zeemansgraf vonden in het IJsselmeer. Per bus werd een rondrit gemaakt, en een korte herdenking gehouden bij het graf van Kennedy in Middenmeer, van de tweelingbroers Todd in Medemblik, en van Stuckey in Makkum. 

 

Het lichaam van William Stuckey, 29 jaar, werd een maand later aangetroffen aan de oever van het IJsselmeer, nabij Gaast / Ferwoude, en de volgende dag op zondag 25 juli 1943, 12.45 uur, begraven op het kerkhof te Makkum. Dominee Touwen leidde de dienst, en Bergsma,en een  politieman, en Van der Meer van de gemeente waren daarbij aanwezig, alsook twee Duitse militairen, die een ere-salvo afschoten boven het geopende graf. De naam en het dienstnummer van William Stuckey konden bij aantreffen direct worden genoteerd, waarschijnlijk aan de hand van een metalen militair plaatje, aan een ketting om zijn nek. 

 

Het Comité Dodenherdenking Makkum verleende haar medewerking, De vlag van Engeland hing halfstok: er werd een krans en bloemen gelegd bij het graf van Stuckey. Toespraken van Bandstra en Klaas Groeneveld gaven duiding aan de levensloop van William Stuckey, en hoe het verder ging met zijn weduwe Peggy en hun twee zoontjes. De oudere broer Edward Stuckey kwam zijn belofte aan William na, en nam de zorg op zich van het jonge gezin. Naderhand is hij gehuwd met Peggy.

 

Fekke Bandstra, de broers Stuckey en Klaas Groeneveld bekijken informatie over vindplaatsen van lichamenFekke Bandstra, de broers Stuckey en Klaas Groeneveld bekijken informatie over vindplaatsen van lichamen

 

Op de begraafplaats in Makkum liggen verhoudingsgewijs veel omgekomen ‘airmen’. Er zijn ook een aantal graven waar een grafsteen ontbreekt. Van deze omgekomen ‘airmen’ kon niet worden vastgesteld wie zij waren. Hoogstwaarschijnlijk zal dit ook nooit meer veranderen, want zelfs nu nog wordt de beschikbare informatie door de Engelsen nog steeds geclassificeerd als geheim. De reden dat er in Makkum relatief veel ‘airmen’ begraven liggen ten opzichte van andere plaatsen in de buurt komt waarschijnlijk door de ligging aan het IJsselmeer.  Zuidwesten wind en de vissersnetten langs de Afsluitdijk zorgden ervoor dat de lichamen van omgekomen ‘airmen’ door vissers werden gevonden en meegebracht naar de afslag in Makkum. Waar zij werden begraven.