Inloopbijeenkomst voorontwerp bestemmingsplan voormalige locatie Tichelaar, Makkumer Belboei

Inloopbijeenkomst voorontwerp bestemmingsplan voormalige locatie Tichelaar

Persbericht Makkum 02-07-2022

Al geruime tijd worden er plannen gemaakt voor de herontwikkeling van de voormalige Tichelaar locatie aan de Turfmarkt te Makkum. Het plan gaat uit van het behouden van de monumentale panden aan de Turfmarkt (zuidzijde). Deze panden krijgen in dit plan een nieuwe invulling.

De voormalige productiefaciliteit achter de monumentale panden zal worden gesloopt. Hierdoor ontstaat er een groot plein. Aan dit nieuwe plein worden verschillende deelplannen gerealiseerd die elkaar versterken. Denk daarbij aan 4 seniorenwoningen, 4 appartementen en 32 zorgwoningen. Op de begane grond van de monumentale panden collectieve voorzieningen, waaronder een buurtkamer, en reguliere appartementen op de verdiepingen van diezelfde monumentale panden. Om al deze deelplannen te kunnen realiseren zal ook het gebouw achter op het terrein moeten worden gesloopt (het voormalige laboratorium).

 

Nieuw bestemmingsplan

De voorgenomen herontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Daarom is er de benodigde procedure gestart voor een nieuw bestemmingsplan en ligt het voorontwerp bestemmingsplan vanaf 24 juni zes weken voor iedereen ter inzage.

 

 

Inloopbijeenkomst

Op 7 juli a.s. wordt er voor omwonenden en belanghebbenden een inloopbijeenkomst georganiseerd waar de plannen worden toegelicht. Zowel de initiatiefnemer als medewerkers van de gemeente Súdwest-Fryslân zijn aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Tijdstip: 7 juli van 16.00 – 18.00 uur

Locatie: Voormalige locatie Tichelaar, Turfmarkt 65 te Makkum