Vrijkaartjes voor film Grutto!, Makkumer Belboei

Vrijkaartjes voor film Grutto!

...It Fryske Gea verrast leden met verloting voor premières op 11 en 12 juli...

Fryske Gea Makkum 02-07-2022

De grutto is hoofdrolspeler in de nieuwste film van Ruben Smit Productions. Deze film is mede mogelijk gemaakt door It Fryske Gea. ‘Het is belangrijk dat we het verhaal over weidevogels blijven vertellen, inclusief de samenwerkingen met overheid, agrarische collectieven en boeren met hart voor de natuur. Daarnaast toont deze film unieke beelden, waarvan je alleen maar kan genieten!’ vertelt directeur Henk de Vries. It Fryske Gea verloot onder haar leden kaartjes voor de regionale premières in Fryslân op 11 en 12 juli in bioscoop De Bios in Drachten! Huidige leden maken kans op deze verrassing, maar nieuwe leden ook! Lid worden en kans maken kan tot vrijdag 8 juli met een lidmaatschap vanaf € 19,50.

 

Ruben Smit Productions (filmposter)Ruben Smit Productions (filmposter)

 

Vanaf de start van het weidevogelbroedseizoen van dit jaar voert It Fryske Gea een publieksactie voor betere bescherming van weidevogels! De campagne ‘Geef de grutto een thuis om groot te worden’ vraagt extra aandacht voor het leefgebied van weidevogels. De grutto is hierbij boegbeeld: als de grutto kan overleven, kunnen andere weidevogels dat ook. Samen met andere natuurbeheerders, agrarische collectieven en boeren draagt It Fryske Gea de verantwoordelijkheid voor het thuis van de grutto in Fryslân. In de campagne biedt It Fryske Gea weidevogelbeschermers een podium om het belang van samenwerking te benadrukken, wat terug te vinden is op de website www.itfryskegea.nl/grutto

 

De film Grutto! vertelt een eerlijk verhaal

Een film als de Grutto! is een prachtig middel om de mensen te bereiken.’ De crew volgt de grutto op zijn reis van Senegal via Portugal naar Nederland en Estland. Overal moeten mensen en vogels vechten om te overleven. De grutto is een goede verhalenverteller van hoe de natuur ervoor staat in ons agrarische land, maar ook hoe onze natuur verbonden is met die van elders in de wereld.

 

Leden ontvangen natuurlijk voordelen: verloting vrijkaartjes! Grutto! is de nieuwste productie van Ruben Smit Productions en gaat 7 juli landelijk in première. Op  11 en 12 juli organiseert It Fryske Gea twee regionale premières in bioscoop De Bios in Drachten. Onder alle leden van It Fryske Gea verloot de vereniging kaarten als verrassing en bedankje voor hun steun. Leden profiteren jaarlijks ook van andere natuurlijke voordelen. Ook nieuwe leden maken kans als ze voor vrijdag 8 juli lid worden. De verloting is op vrijdag 8 juli . Meer informatie staat op www.itfryskegea.nl/grutto

 

Alleen samen met boeren en overheid houden we onze nationale vogel in Fryslân

Het gaat niet goed met de grutto, in de afgelopen 50 jaar is het aantal broedparen met 75% gedaald. Doordat er steeds minder geschikte plekken zijn op het platteland, lukt het de vogels niet om voldoende kuikens groot te brengen. Dat is zorgwekkend, want het overgrote deel van de grutto’s komt juist naar Nederland om te broeden. Als dit zo doorgaat, sterft onze nationale vogel uit.

 

Henk de Vries: ‘Iedere weidevogelbeschermer denkt elk jaar weer: lukt het de vogels dit jaar wél om voldoende kuikens groot te brengen? Om een gruttokuiken groot te laten worden, moet alles kloppen: rust, voedsel en veiligheid. Is het voorjaar onstuimig of de grond te droog? Dan is er minder voedsel voor de jongen en zijn roofdieren een extra  gevaar voor de populatie. It Fryske Gea, maar ook andere weidevogelbeschermers zoals boeren met een groot hart voor de weidevogels, nemen speciale maatregelen. Dit kost veel tijd en geld, wat er niet altijd is. Daarom is verandering nodig en op grote schaal om écht het verschil te kunnen maken.’ Henk de Vries is mede grondlegger van het Aanvalsplan Grutto. ‘Dat plan biedt de oplossing, waarbij de overheid boeren voor langere tijd financieel moet steunen. Alleen met financieel perspectief én een intensieve samenwerking is er serieus toekomstperspectief voor weidevogels. Goed nieuws is dat de uitvoering van het Grutto Aanvalsplan dit jaar start in Fryslân. Uiteraard in samenwerking met boeren!’

 

Een vereniging die midden in de Friese samenleving staat

Natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed in Fryslân. Dat is in een paar woorden It Fryske Gea. De vereniging staat met 35.000 leden, zo’n 22.000 hectare grond in 62 natuurgebieden, 350 vrijwilligers, 75 medewerkers en honderden samenwerkingspartners middenin de Friese samenleving. De vereniging zet zich vanuit een groot groen hart – of liever een pompeblêdsje – in voor bescherming, beheer en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed. ‘We zitten bij de provincie aan tafel om mee te denken over de mogelijke oplossingen als het gaat om actuele thema’s als biodiversiteit en klimaat. En in het veld werken we samen met 300 pachters en boeren-buren.’