Team Alg vraagt brede aandacht voor dicht slibben vaarwater, Makkumer Belboei

Team Alg vraagt brede aandacht voor dicht slibben vaarwater

Redactie Makkum 08-07-2022

De hete zomer van 2018 heeft het kleine vaarwater in de zuidwest hoek van Súdwest-Friesland geen goed gedaan. Toeristen van uit de zuidelijke provincies brachten de boosdoenertjes mee. Niet willens en wetens, maar via de motoren van hun boten. In het steeds schoner wordende buitenwater, wat natuurlijk heel mooi is, groeiden de waterplanten vervolgens als een tierelier. Vooral vaarten die niet al te intensief worden bevaren slibben sindsdien vol met een uiterst welig tierend plantje. Het zuurstofplantje (waterwaaier)

Het zuurstofplantje is een weldoener in het aquarium, maar niet in het vaarwater. Iedere aquarium liefhebber weet, dat hij/zij regelmatig een hoeveelheid planten moet verwijderen, want anders groeit de bak helemaal dicht. Dit zou ook, dat ruimen, moeten in het vaarwater, maar dat gebeurd niet in de kleine vaarten. Althans niet voldoende zo vertellen de leden van het Team Alg uit Makkum aan de op hun uitnodiging afgekomen vertegenwoordigers van de dorpsbelangen tussen Cornwerd en Stavoren.

Foto Team Alg Makkum: Maaien van waterplantenFoto Team Alg Makkum: Maaien van waterplanten

 

Het is niet enkel het zuurstofplantje dat voor overlast zorgt, maar ook andere waterplanten groeien buitengewoon goed. De dijkvaart tussen Makkum en Gaast is een bloemenzee van waterlelies aan het worden. Het gevolg. Vastlopende motoren, zeker van de zogenaamde fluisterboten. Roeien in een kano en peddelen op een supboard wordt praktisch onmogelijk. Maar ook zeilboten komen in problemen als het roer komt vast te zitten. Voor de watersporters is het enkel de overlast, maar voor de ondernemers in de verhuur sector zijn het de extra kosten. Zij moeten regelmatig op pad om klanten die vast zijn komen te zitten op te pikken en niet zelden is er vervolgens ook materiële schade.

Foto Team Alg Makkum: schroef met grasFoto Team Alg Makkum: vastgelopen schroef.

 

Nogmaals het is fantastisch dat de waterkwaliteit zo is verbeterd, maar het gevolg is dus dat je ‘s zomers op bepaalde plekken bijna over de planten kan lopen. De enige oplossing op dit moment is maaien. In de omgeving van Makkum is dat de laatste drie jaar dan ook gedaan, mede dankzij de bijdrage uit het Ondernemersfonds en hulp van gemeente SWF.

 

De verantwoordelijkheid van het vaarwater ligt bij drie partijen. De provincie, de gemeente en het wetterskip. Deze laatste partij moet baggeren om zo de kleinere vaarwegen ook bevaarbaar te houden. De meest ideale oplossing, maar waarschijnlijk ook het moeilijkst te realiseren. Zelf een maaiboot aanschaffen en zelf baggeren. Deze oplossing zou kunnen mits er voldoende middelen beschikbaar komen.

 

Vandaar dat er afgelopen woensdag 6 juli een bijeenkomst was op boerderij Groothof. Team Alg liet aan de hand van foto’s en film zien hoe de situatie op een aantal plaatsen was. De bestuurders van de aanwezige dorpsbelangen werd gevraagd om deze problematiek onder de aandacht te brengen.  Iedereen moet zich realiseren dat dit de komende jaren een steeds groter probleem gaat worden. 

 

Team Alg bestaat uit: Yvonne Wiersma, Martin de Jong en Rene van der Bles. Zij krijgen ondersteuning van: Cees Jaspers, Mells Wallis de Vries en Yvonne Sieswerda van Gem SWF.