Info middag Tichelaar-locatie, Makkumer Belboei

Info middag Tichelaar-locatie

Redactie Makkum 09-07-2022

Donderdagmiddag 7 juli werd er een informatie bijeenkomst gehouden in de toekomstige ‘buurtfunctie’ ruimte. Een duidelijker invulling is er nu nog niet. Op een groot scherm draaide een doorlopende presentatie. Vastgoed ontwikkelaar Martijn Kroeze en een aantal collega’s waren beschikbaar om vragen te beantwoorden.

De Tichelaar-locatie staat al jaren leeg en biedt momenteel enkel onderdak aan een aantal huurders. Recentelijk werd ook ruimte beschikbaar gesteld aan Makkum Art voor één van de tentoonstelling ruimtes. In de afgelopen jaren zijn er meerdere plannen bedacht om de Tichelaar-locatie weer een nieuwe bestemming te geven, maar om verschillende redenen is er nooit wat van terecht gekomen.

Belangstellenden in gesprek in de ruimte met een toekomstige buurtfunctieBelangstellenden in gesprek in de ruimte met een toekomstige buurtfunctie

 

De eigenaar FB Oranjewoud, heeft nu door Paavon Vastgoed B.V. en zorgorganisatie Patyna een nieuw plan laten ontwikkelen dat enerzijds voor voldoende zorgwoningen moet zorgen in Makkum en anderzijds een aantal koop woningen en appartementen bevat waaraan Makkum mogelijk behoefte heeft.

 

Over niet al te lange tijd lijkt namelijk het doek te vallen voor Avondrust. Hiermee gaan ± 52 ‘zorgwoningen’ verloren. De inschatting is, dat met de 32 zorgwoningen in het nieuwe plan, er in de toekomst voldoende plekken beschikbaar zijn. Dit mogelijk gebaseerd op eerder onderzoek. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft bureau Companen namelijk een onderzoek gedaan naar de behoefte aan zorgwoningen. Hieruit is naar voren gekomen, dat er in de toekomst veel minder specifieke woningen nodig zijn, omdat bestaande woningen eenvoudig kunnen worden aangepast. Ook blijven ouderen steeds langer zelfstandig wonen.

De presentatie zag er fraai uit. Althans zo hoorden wij van meerdere personen en wij van de Makkumer Belboei kunnen dat zonder meer onderschrijven. De ‘artist impression’ zag er heel goed uit. Vooral ook op de hoek waar zich nu de voormalige ‘toonzaal/winkel bevindt’ wordt een gebouw gepositioneerd met min of meer de uitstraling van een boerderij. In een grijs verleden heeft hier ook een boerderij gestaan.

 

Helaas waren er nog geen richtprijzen bekend. Een aantal aanwezigen gaf aan dat ze vreesden voor dermate hoge prijzen, waardoor het voor huidige inwoners van het dorp vrijwel onmogelijk wordt om er domicilie te kiezen. Maar dat moet natuurlijk nog blijken.

De nieuwe boerderij De nieuwe boerderij 'look'. Op de plek van de voormalige toonzaal/winkel

 

Was iedereen enthousiast?

Nee! Dit betrof niet direct kritiek op de getoonde impressie, maar op het aantal zorgwoningen dat er wordt gebouwd. In de afgelopen jaren zijn er immers al meerdere plannen bedacht. Bij deze plannen waren de inwoners van Makkum nauw betrokken. Vooral uit deze hoek, de mensen die eerder bij de planmakerij waren betrokken komt nu kritiek. In een volgend artikel gaan we proberen te achterhalen waarom de eerdere plannen zijn gesneuveld? Waren ze misschien niet realistisch genoeg?