Schaatsmuseum Hindeloopen zoekt schaatsliefhebbers, Makkumer Belboei

Schaatsmuseum Hindeloopen zoekt schaatsliefhebbers

...om schaatsers te herkennen op foto’s...

Persbericht Tresoar Makkum 15-07-2022

Het Schaatsmuseum in Hindeloopen heeft een prachtig archief met divers materiaal over schaatswedstrijden, waaronder vele foto’s van de Elfstedentocht. Het museum is nu op zoek naar mensen om te helpen bij het herkennen van de schaatsers op deze foto’s. Op vrijdag 19 augustus organiseert het Schaatsmuseum in samenwerking met Tresoar een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden.  

 

Informatiebijeenkomst

Op deze middag kan iedereen die geïnteresseerd is kennis maken met het digitaliseringsproject van bijna 14.000 scans. Deelnemers aan de bijeenkomst kunnen zelf ervaren hoe het project werkt en uitproberen hoe zij een foto moeten beschrijven. Als deelnemer beantwoord je vragen zoals wie staat er op de foto, wanneer is deze gemaakt en waar. Tijdens de bijeenkomst krijgen zij hulp van de betrokken organisaties. Het doel van het Schaatsmuseum is om zoveel mogelijk foto’s te voorzien van een beschrijving zodat deze in de toekomst gebruikt kunnen worden in het museum, maar wellicht ook voor onderzoek of in boeken.

 

 

 

Het Schaatsmuseum in Hindeloopen heeft een grote collectie met objecten zoals schaatsen, medailles en andere voorwerpen. Daarnaast heeft het museum ook een groot archief met foto’s, knipsels, stempelkaarten, oorkondes, brieven en meer. Voor het digitaal toegankelijk maken van dit archief werkt het museum samen met Tresoar. Onder andere door de verbinding te zoeken met deelnemers van Fryske Hannen. Boudewijn Ridder van RAAF Projecten is betrokken bij de opzet en uitvoering van het project.

 

Oproep: wie schaatst daar?

Bent u geïnteresseerd in de Elfstedentocht en goed in staat om schaatsers te herkennen? En wilt u deze kennis met ons delen? Dan zien wij u graag op 19 augustus vanaf 15:00 uur bij het Schaatsmuseum in Hindeloopen. Opgave voor 8 augustus via info@fryskehannen.frl. U ontvangt vervolgens nadere informatie over het programma en de locatie. Graag tot dan!