Súdwest-Fryslân treedt hard op tegen de verkoop van lachgas, Makkumer Belboei

Súdwest-Fryslân treedt hard op tegen de verkoop van 'gnissgas'

Persbericht Súdwest-Fryslân Makkum 04-08-2022

In Súdwest-Fryslân wordt actief gehandhaafd op de verkoop van lachgas. Het gebruik van lachgas is wettelijk (nog) niet verboden, maar de gemeente maakt gebruik van andere, bestaande regelgeving om de verkoop ervan wel al aan banden te leggen. 

Burgemeester Jannewietske de Vries legt uit waarom de gemeente juist nu met dit bericht naar buiten komt: “Yn 2019, yn de lêste Snitswike, hawwe wy in soad oerlêst hân as gefolch fan de ferkeap en it brûken fan gniisgas. Mei de Snitswike foar de doar wolle wy dat no foarkomme en it probleem struktureel oanpakke.” 

 

Handhaving in Súdwest-Fryslân 

Hoewel lachgas nog niet in de Opiumwet is opgenomen als verboden middel, is de verkoop van lachgas in Súdwest-Fryslân verboden in de horeca en op straat, door het ventverbod. Het beleid is in juni 2021 in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opgenomen. De BOA’s gaan hier zichtbaar op handhaven.

De verkoop door particulieren op straat én horecabedrijven wordt hard aangepakt met dwangsommen die kunnen oplopen tot 50.000 euro per overtreding. 

 

Gebruik lachgas nóg niet verboden

Hoewel de verkoop van lachgas verboden is, is het gebruik ervan nog niet verboden. Lachgas is vooralsnog niet opgenomen op de lijst van verboden middelen in de Opiumwet. Burgemeester De Vries heeft toch een boodschap voor gebruikers en geïnteresseerden in de drug: “Gniisgas klinkt miskien nijsgjirrich, mar it is troep, net goed foar dyn sûnens en de feiligens fan dysels en de minsken om dy hinne. It is it risiko net wurdich.”