Nieuwbouw basisschool De Oanrin in Arum na de zomervakantie van start , Makkumer Belboei

Nieuwbouw basisschool De Oanrin in Arum na de zomervakantie van start

Persbericht Súdwest-Fryslân Makkum 26-08-2022

In september kan de aannemer starten met de nieuwbouw van basisschool De Oanrin. Het college en de gemeenteraad van gemeente Súdwest-Fryslân stemden in met een extra investering om de gestegen bouwkosten te dekken.

De Oanrin is nu nog gehuisvest in de schoolgebouwen van voorheen De Hoekstien en De Opslach, die in 2017 fuseerden. In het nieuwe schoolgebouw, dat gepland is aan de Sytzamaweg, krijgt ook de kinderopvang een plek. Wethouder Petra van den Akker: “De nieuwbouw van de ontmoetingsschool gaat tevens ruimte bieden aan het verenigingsleven in het dorp. Zo heeft het muziekkorps straks een mooie oefenruimte en kan dorpsbelang Arum het gebouw gebruiken als dorpshuis.”  

 

Om de school nu te kunnen bouwen is er een aanvullend krediet toegekend. “In 2017, toen de eerste plannen er lagen voor de nieuwbouw, zag de wereld er anders uit dan nu. Een krappe arbeidsmarkt, hoge energieprijzen en de huidige situatie in Oekraïne, zijn van invloed op de beschikbaarheid van mens en middelen. Dat drijft de prijzen omhoog. Door de extra investering kan de planvorming nu overgaan naar realisatie. Als alles volgens planning verloopt, kunnen de kinderen vanaf januari 2024 naar school in het nieuwe gebouw”, zegt Petra van den Akker. 

 

Dorpsbelang Arum, de kerk PKN Arum, Kinderopvang Kids First en een subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen dragen ook bij aan de realisatie van de nieuwbouw.