Súdwest-Fryslân past regels aan voor inwoners met bijstandsuitkering: “Vergissen moet kunnen.”, Makkumer Belboei

Súdwest-Fryslân past regels aan voor inwoners met bijstandsuitkering: “Vergissen moet kunnen.”

Persbericht Súdwest-Fryslân Makkum 10-09-2022

Werken vanuit vertrouwen met meer maatwerk. Dat is het uitgangspunt van de gemeente in het contact met inwoners. Een uitwerking daarvan is het recht je te mogen vergissen. Gemeenten zijn verplicht inwoners met een bijstandsuitkering een boete te geven wanneer zij veranderingen in inkomen of gezinssituatie niet doorgeven.

De wet is daarin vrij strikt. Er zijn echter situaties waarin onbewust en onopzettelijk niet aan deze inlichtingplicht is voldaan. Voortaan gaat de gemeente hier wat soepeler mee om. Dit vooruitlopend op het mogelijk landelijk aanpassen van de Participatiewet. 

 

Wethouder Sociaal Domein Marianne Poelman: “Het kan gebeuren dat iemand per ongeluk informatie vergeet in te dienen. Terwijl het soms best uit te leggen is waarom de wijziging niet op tijd doorgegeven is. Voorheen moesten we daar gelijk een boete voor geven. Het aanpassen van de regels geeft ons nu meer ruimte voor de menselijke maat. Een vergissing moet kunnen.” 

 

Geven van vertrouwen 

Inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen, horen alle informatie te verstrekken die van belang kan zijn voor het recht op die uitkering. Ook wanneer iets wijzigt in hun situatie, is het verplicht dit te melden. Om uiteenlopende redenen kan dit een keer vergeten worden. Marianne Poelman vervolgt: “Wij gaan bij Súdwest-Fryslân in het contact met onze inwoners graag uit van vertrouwen. Onbewust overtreden van de regels kan gebeuren. Kijkend naar de oorzaak, de situatie en mogelijk gevolg kan nu in incidentele gevallen besloten worden geen boete op te leggen.”  

 

Wat verandert niet?

Ontvangt iemand een bijstandsuitkering, dan moet diegene alles blijven melden wat van invloed kan zijn op de uitkering. Eventueel onterecht ontvangen uitkering, als gevolg van het niet doorgeven van een wijziging, dient altijd terugbetaald te worden.