Frisoplan organiseert vervolg bijeenkomst om mee te denken met project Simmerfjild, Makkumer Belboei

Frisoplan organiseert vervolg bijeenkomst om mee te denken met project Simmerfjild

Persbericht Frisoplan Makkum 10-09-2022

Het project Simmerfjild Makkum waarvoor in juni een eerste bijeenkomst is gehouden krijgt op dinsdag 27 september een vervolg. Tijdens deze bijeenkomst worden alle geïnteresseerden van Makkum en omgeving uitgenodigd om actief mee te denken met de plannen.

 

Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouwplan Simmerfjild

Op 10 maart jl. heeft projectontwikkelaar Frisoplan B.V. (onderdeel van Friso Bouwgroep) een intentieovereenkomst gesloten met de gemeente Súdwest-Fryslân om de haalbaarheid van de realisatie van 50 nieuwe woningen op de locatie Simmerfjild (Melkvaart fase 2) in Makkum te onderzoeken. Vervolgens is Friso in afstemming met gemeente Súdwest-Fryslân gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid om 50 nieuwe woningen te bouwen aan de Melkvaart in Makkum. Er wordt hiervoor met verschillende belanghebbenden gesproken. Met als doel om voor het einde van het jaar te komen tot een definitief stedenbouwkundig plan en woningbouwprogramma. Vervolgens neemt het college van de gemeente Súdwest-Fryslân  een besluit over de haalbaarheid van het beoogde plan.

 

Informatiebijeenkomst 27 september

Tijdens de eerste bijeenkomst in juni werd het plan toegelicht en was er ruimte voor vragen. De tweede bijeenkomst biedt alle geïnteresseerden uit Makkum en omgeving ruimte om actief mee te denken over de mogelijke plannen op de locatie. Deze bijeenkomst vindt plaats op 27 september om 19:30 tot 21.00 uur in het MFC te Makkum. U dient zich hier voor aan te melden, dit kan tot en met vrijdag 23 september door een mail te sturen naar b.dedden@frisobouwgroep.nl.