Open Atelier Makkum is een succes, Makkumer Belboei

Open Atelier Makkum is een succes

....dit smaakt naar meer....

Persbericht Makkum 05-10-2022

Van 13 augustus tot en met 30 september vond het Open Atelier Makkum plaats in de oude Tichelaarfabriek aan de Turfmarkt in Makkum. Duizenden liefhebbers van keramiek, Koninklijke Tichelaar en Makkum wisten het Friese dorp te vinden. Na jaren van stilstand was er weer volop bedrijvigheid in het pand. Betrokkenen dromen dan ook over een nieuwe invulling van de oude fabriek.

Ties Hartman, voorzitter van de Stichting Frysk Tichelwurk: “De combinatie van 450 jaar ervaring en de vernieuwende inzichten van de designers heeft heel goed gewerkt. Er zijn gemiddeld meer dan 100 bezoekers per dag geweest, de vrijwilligers hebben fantastisch werk gedaan en de designers zullen op 14 oktober mooie resultaten laten zien voor de verduurzaming van de productie van keramiek”.

 

Opening van het Open Atelier Makkum door Ben Strik en wethouder Van den Akker.Opening van het Open Atelier Makkum door Ben Strik en wethouder Van den Akker.

 

Bezoekersaantallen en publieksbereik

Het Open Atelier heeft circa 3.500 bezoekers getrokken. Naar schatting 20% van hen kwam uit Makkum en omgeving. Onder de overige bezoekers waren liefhebbers en verzamelaars uit binnen- en buitenland. Ook bijzondere groepen wisten hun weg naar het atelier te vinden, zoals een delegatie uit Japan, de bezoekers van het Prinsjesdagontbijt, deelnemers aan restauratieworkshops en een groot aantal architecten uit heel Nederland. 

 

Bezoek Japanse delegatie uit de stad Kurobe.Bezoek Japanse delegatie uit de stad Kurobe.

 

Onderzoeksresultaten

In de oude Tichelaarfabriek onderzochten Studio Humade, Studio Kirstie van Noort & Studio Lotte de Raadt en LabAIR in samenwerking met Koninklijke Tichelaar de toepassing van restmaterialen, zoals gebaggerd zout zeeslib, ijzerwater en fijnstof in keramiek.

 

De combinatie van kennis van (oud-)medewerkers van Tichelaar en de designbureaus heeft veel nieuwe kennis opgeleverd over duurzaam materiaalgebruik. Op 14 oktober vindt in de oude Tichelaarfabriek de eindpresentatie plaats van de onderzoeksresultaten. Eind oktober zal de presentatie ook zichtbaar zijn tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven.

Lokale samenwerking

Het succes van het Open Atelier is te danken aan de inzet van vele vrijwilligers en de opzet van het Open Atelier. Een hecht team van (oud-)medewerkers van Koninklijke Tichelaar leidde de bezoekers rond en trad op als vraagbaak. De toekenning van de LF2028-prijs voor het beste project van het Iepen Mienskip Fûns op 15 september was een eerbetoon aan de inzet van de vrijwilligers.

 

Open Atelier Makkum wint LF2028-prijs.Open Atelier Makkum wint LF2028-prijs.

 

Het Open Atelier maakt op een eigentijdse manier het erfgoed van Makkum beleefbaar. Dat doel wordt gesteund door veel lokale partners, zoals de Ondernemersvereniging Makkum, de Vereniging van Bedrijven in Makkum, Plaatselijk Belang Makkum en de Stichting Ald Makkum. Diverse activiteiten in en rond het atelier zijn samen met de lokale partners georganiseerd.

 

De toekomst

Een 450ste verjaardag vier je maar één keer. Het Open Atelier was dus een eenmalig evenement. Maar het Open Atelier kan inspiratie bieden voor de toekomst. Projectleider Floris de Gelder: “De oude fabriek, waar het 450 jaar geleden allemaal begon, is vruchtbare grond voor een combinatie van innovatie, erfgoed, kennisuitwisseling, vrijwilligerswerk, onderzoek en publieksbereik. Dat smaakt naar meer”.