Omgeving Nij Hiddum Houw profiteert mee door aankoop windmolens , Makkumer Belboei

Omgeving Nij Hiddum Houw profiteert mee door aankoop windmolens

Persbericht Súdwest-Fryslân Makkum 05-10-2022

Gemeente Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân willen gezamenlijk vier windmolens in Windpark Nij Hiddum Houw aankopen. Beide partijen hebben daarover nu een positief besluit genomen. Met de aankoop wil de gemeente zorgen dat naast de lasten ook de lusten van de energietransitie lokaal worden gehouden. Als er een akkoord is met Vattenfall over de aankoop, staat de overdracht gepland op 1 december. 

Uitgifte obligaties omwonenden

Dat is ook het startmoment voor de uitgifte van obligaties aan omwonenden.

De interesse van de gemeente in windpark Nij Hiddum Houw is een vervolg op de uitkomst van een burgerforum in Súdwest-Fryslân. Daaruit bleek dat inwoners een stevige rol zien voor de gemeente om te zorgen dat ook de omgeving mee profiteert bij de bouw van een windmolenpark. Wetterskip Fryslân had interesse in de molens omdat het hen de kans biedt het eigen stroomverbruik duurzaam op te wekken. De gemeente en Wetterskip Fryslân hebben vervolgens samen de mogelijkheden verkend en geconcludeerd dat deelname aan het windpark mogelijk is.   

Volgens Wethouder Henk de Boer is met de aankoop een evenwichtigere verdeling tussen de lusten, de lasten en zeggenschap voor omwonenden mogelijk: ‘Omwenners kinne profitearje troch de útjefte fan obligaasjes. Dêrneist is der in Gebiedsfons oprjochte wêrby 't de opbringsten fan it wynpark ek oare publike belangen tsjinje kinne.’

 

Volgens dagelijks bestuurslid Annet van der Hoek leveren de molens een flinke bijdrage aan de ambitie van Wetterskip Fryslân om in 2025 energieneutraal te zijn: ‘Met 27 rioolwaterzuiveringen en 1000 gemalen zijn we een grote stroomverbruiker. Met de windmolens kunnen we alle stroom die we verbruiken op duurzame wijze opwekken. En de stroom blijft in Fryslân.’