Waterpest! Team ALG organiseerde tweede bijeenkomst., Makkumer Belboei

Waterpest! Team ALG organiseert 2e bijeenkomst.

...De aandacht is er nu werken aan de oplossing...

Redactie Makkum 07-10-2022

Team ALG organiseerde afgelopen donderdag, 6 oktober, een tweede avond rond de problematiek van plantengroei in de vaarwateren. In het steeds schoner wordende buitenwater, wat natuurlijk heel mooi is, groeiden de waterplanten als een tierelier. Vooral vaarten die niet al te intensief worden bevaren slibben sindsdien vol.

In Team Alg zitten ondernemers, die afhankelijk zijn van het bevaarbaar zijn/houden van de vaarwateren rond Makkum. Maar daar dit probleem ook voor andere ondernemers in de waterrecreatie speelt heeft Team ALG brede aandacht gevraagd voor het probleem.

 

Zo ziet op sommige plaatsen het wateroppervlakte er nu uitZo ziet op sommige plaatsen het wateroppervlakte er nu uit

 

Aan de hand van foto’s gemaakt door Kees Jaspers alsmede foto’s van verontruste burgers werd het aanwas van begroeing tussen 2019 en nu duidelijk gemaakt en daarmee de groeiende problemen voor de recreatie op en in het water.

 

Het verschil tussen 2019 en nu in de Skraarder FeartHet verschil tussen 2019 en nu in de Skraarder Feart

 

Duurzaamheid

Binnen de watersport is duurzaamheid een belangrijk en richting bepalend onderdeel. Elektrisch aangedreven boten (fluisterboten), open zeilboten, kanoën en suppen zijn de watersport activiteiten die bij uitstek geschikt zijn voor de vele vaarwaters in de Zuidwest hoek en waar de waterrecreatie ondernemer op aanstuurt. Maar schroeven lopen vast, en peddelen wordt bijkans onmogelijk. De verhuur komt onder druk en de kosten stijgen. De optie is , maaien en goed opruimen, want anders wordt elk los gemaaid materiaal onmiddellijk weer een nieuw plantje zo weet Herman Oussoren uit Westbroek te vertellen. Zij hebben een drietal maaiverzamelboten in bedrijf, die de taak, ruimte maken in vaarwaters goed kunnen uitvoeren. 

 

Ecologisch verantwoord beheer

Maar zoals altijd kent ook deze medaille twee kanten. Waterpest is een geslacht uit de waterkaardefamilie dat bestaat uit zoetwaterplanten. In de Benelux komen twee soorten voor. De brede en de smalle. Oorspronkelijk alleen de brede die sinds 1835 door Europa oprukt. Deze brede waterpest breidde zich explosief uit en zorgde voor verstopte watergangen. Later is smalle waterpest ontsnapt uit aquaria. Tegenwoordig is er ook nog een derde soort. Maar ook vele andere waterplanten gedijen tegenwoordig heel goed. En we moeten  hier feitelijk heel blij mee zijn, want dit betekent ook dat er sprake is van gezond water zo vertelt Marianne Thannhauser, medior adviseur ecologie en waterkwaliteit bij het Wetterskip Fryslân. “In een ecologische sloot blijven planten in het water staan, van elke soort, dus riet en lisdodden, maar ook planten op het water en er moeten ook planten onder water blijven. Dus niet helemaal schoon en leeg."  Dit is in het belang van de diversiteit. Maar ook hier draagt de klimaatverandering een steentje bij. Hogere temperaturen en helderder water leidt tot snellere groei.  

 

Oké in de sloten, maar de vaarwaters hoe zit dat. In Fryslân zijn de Provincie, de Gemeente en het Wetterskip verantwoordelijk voor het onderhoud. Vaarwegen hebben een score gekregen waarbij A, denk aan het Prinses Margriet kanaal, de hoogste is en E,F de laagsten. Pier Schaper is namens het Wetterskip verantwoordelijk voor het onderhoud. Hij beheert zo’n 150 kilometer en kan jaarlijks zo’n 10 to 15 kilometer bewerken. Dus gemiddeld één keer in de tienjaar is een vaarwater aan de beurt. Belangrijke vaarwaters ongetwijfeld een keer vaker met als gevolg dat… Meer geld zou meer mogelijk maken. Maar als er aan een water geen score is toegekend, dan blijft het onderhoud achterwege. Henk de Boer wethouder Súdwest-Fryslan tekent hierbij nog aan, dat de gemeente vaarwateronderhoud in de bebouwde omgeving opvangt. 

 

Voor vele aanwezigen was het begrip A-F volledig nieuw. Waar kan je dan vinden welke score een vaarwater heeft. Er zijn voor zover nu bekend geen publiek beschikbare kaarten beschikbaar. Wel is er de mogelijkheid om een score voor een nieuwe/bestaande vaarweg aan te vragen bij het Wetterskip. Mogelijk staat hier ook welk vaarwater welke score heeft, maar dat kunnen wij niet vinden

 

Gedurende het debat deze avond plaats vond werd wel duidelijk dat het een zaak betreft waarvoor niet zomaar een oplossing beschikbaar is. Wethouder Henk de Boer stelt dan ook voor om Team ALG een coördinerende taak te geven. Zij inventariseren de problemen als mede de mogelijkheden. Ook roept hij anderen op met kennis van zaken om zich aan te sluiten. Wijnand Bearken uit Skuzum heeft zich aangemeld. De voormalig directeur Stadshavens Medemblik is nu werkzaam als één van de havenmeesters in Hoorn en heeft ervaring met de problematiek. Ook bij Hoorn moeten ten bate van de waterrecreatie oplossingen worden bedacht zonder daarbij het ecologisch belang uit het oog te verliezen. 

 

Hoe kunnen we verantwoord met het water en de waterwegen omgaan en toch ruimte creëren voor waterrecreatie. Dat dit een zaak is van lange adem werd wel duidelijk. Het duurt nog jaren voordat er een evenwicht ontstaat.