Van Donia Kerk in Makkum wint LF2028-prijs, Makkumer Belboei

Van Donia Kerk in Makkum wint LF2028-prijs

Persbericht Makkum 21-10-2022

Met het project ‘Instandhouden, beheren en exploiteren Van Donia Kerk’, heeft Stichting Van Donia de LF2028-prijs in de regio Zuidwest-Fryslân gewonnen. Douwe Pals en Siebe Stellingwerff, bestuursleden van de stichting, ontvingen de cheque van 2028 euro uit handen van Christien Lycklama à Nijeholt, lid van de adviescommissie IMF Zuidwest-Fryslân.

Het bedrag is een aanmoedigingsprijs die vanuit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) in samenwerking met LF2028 is opgezet. Na elke openstellingsperiode van het IMF, kiest de jury een winnaar uit drie genomineerde IMF-projecten per regio. Dit project komt uit de eerste openstellingsperiode van 2022.

 

Christien Lycklama à Nijeholt, lid van de adviescommissie IMF Zuidwest-Fryslân, overhandigt de cheque van 2028 euro aan Douwe Pals (l) en Siebe Stellingwerff(m), van Stichting Van DoniaChristien Lycklama à Nijeholt, lid van de adviescommissie IMF Zuidwest-Fryslân, overhandigt de cheque van 2028 euro aan Douwe Pals (l) en Siebe Stellingwerff(m), van Stichting Van Donia

 

Kunst, cultuur, muziek en debat

De Van Donia Kerk is van grote culturele en historische waarde voor het dorp Makkum. De wens van de stichting en de gemeenschap is om de kerk als cultureel historisch erfgoed te behouden voor de toekomst. Het exploiteren van de kerk is hier een onderdeel van en zal vorm krijgen door het organiseren van activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, muziek en debat. Om een en ander te kunnen realiseren zullen er aanpassingen worden gedaan aan onder andere het interieur, de entree, de keuken en het installatiewerk.

 

Juryrapport

De jury is blij dat Makkum straks een groot cultureel podium heeft. Daarmee kan de Van Donia Kerk zich verbinden met bestaande culturele activiteiten en ook zelf evenementen gaan organiseren. De jury hoopt dat de bonusprijs ingezet wordt voor het realiseren van een een breed cultureel programma waarin plaats is voor regionaal talent en vernieuwende kunsten. Uit de geselecteerde projecten van de overige vier Streekwurkregio’s heeft de jury eveneens een prijswinnaar gekozen. Ook zij ontvangen een bedrag van 2028 euro. De jury bestaat uit Judith Baarsma van Keunstwurk en Immie Jonkman, directeur van Arcadia (LF2028).