Hoge energierekening? SWF Tichtby helpt! , Makkumer Belboei

Hoge energierekening? SWF Tichtby helpt!

Persbericht Súdwest-Fryslân Makkum 21-10-2022

Vandaag was de aftrap van SWF Tichtby. Als eerste deed deze nieuwe ‘tour’ Bolsward aan. Gemeente Súdwest-Fryslân gaat onder de noemer SWF Tichtby de wijken en dorpen in om meer inwoners te bereiken en informeren over de energietoeslag, bespaartips en andere minima-regelingen. Met persoonlijk contact in de buurt van inwoners pakt de gemeente hiermee een actieve rol in de aanpak van (energie)armoede. 

Tegen 14.00 uur is het gelijk druk in Cultuurhistorisch Centrum De Tiid in Bolsward. Mensen willen graag weten of ze in aanmerking komen voor de energietoeslag. Een groepje studenten van NHL Stenden is in gesprek met vrijwilligers die bijdragen aan SWF Tichtby. Aan de andere kant staat de Energiecoach met de groene bakfiets klaar om inwoners te voorzien van bespaartips. 

 

 

Energiecoach met de groene bakfiets staat klaar om inwoners te voorzien van bespaartips.Energiecoach met de groene bakfiets staat klaar om inwoners te voorzien van bespaartips.

 

Wethouder Marianne Poelman trapt SWF Tichtby af: “Fantastisch dat dit initiatief van de grond is gekomen, SWF Tichtby. Voor praktische hulp en persoonlijke aandacht vanuit de gemeente om inwoners bij te staan. Het zijn voor veel mensen zware en onzekere tijden. De weg naar hulp is niet altijd makkelijk. Regelingen zijn soms moeilijk te vinden of aan te vragen. Om ervoor te zorgen dat de mensen die er recht op hebben, ook deze inkomensondersteuning krijgen, start de gemeente met SWF Tichtby. Hulp dichtbij de inwoner.”

 

Door het overhandigen van een box met bespaarproducten aan Jacob, die als ervaringsdeskundige mee gaat werken aan dit project, is de tour officieel van start gegaan. Na de aftrap in Bolsward kunnen inwoners van eind oktober tot april volgend jaar op meerdere plekken ‘tichtby’ hun woonplaats in Súdwest-Fryslân terecht. De gemeente werkt daarbij samen met bestaande initiatieven zoals de energiecoaches, Sociaal Collectief, Bibliotheken Mar en Fean, de kledingbus en andere sleutelfiguren in de wijken en dorpen. Ook de gebiedsteams en dorpencoördinatoren sluiten aan. Bij de inloopspreekuren zijn studenten en vrijwilligers aanwezig om de inwoners te helpen met het invullen van de aanvraag en vragen te beantwoorden.

 

Meer bekendheid geven aan de energietoeslag en minimaregelingen 

“Het doel is om met SWF Tichtby op een laagdrempelige manier álle inwoners met een wat lager inkomen te bereiken,” licht wethouder Poelman toe. “Ook die inwoners die nog niet bekend zijn bij de gemeente. Zodat zij zowel de energietoeslag als de overige minimaregelingen kunnen aanvragen en het geld daar komt waar het voor bedoeld is. 

 

Inwoners die zelf de energietoeslag aanvragen worden actief benaderd door de gemeente om ook de overige minimaregelingen aan te vragen. Tot nu toe waren deze inwoners niet in beeld bij de gemeente en mogelijk ook niet bekend met de minimaregelingen, terwijl ze hier op basis van hun inkomen wel recht op hebben.

 

Met flyers, posters, social media en de webpagina www.sudwestfryslan.nl/swftichtby wordt bekend gemaakt wanneer de gemeente in welk dorp of wijk is. 

 

Winterinitiatief van De Tiid

Museum de Tiid faciliteert in samenwerking met de bibliotheek het onderkomen van SWF Tichtby in Bolsward. Beide partijen zijn onderdeel van Cultuur Historisch Centrum De Tiid. Zelf hebben zij ook nog een winterinitiatief. Tijdens de koude wintermaanden (november t/m februari) is De Tiid speciaal geopend voor mensen die zich graag willen opwarmen met een gratis bakje koffie of thee zodat ze thuis niet in de kou zitten. Voor meer informatie en openingstijden zie www.detiid.nl.