Tijdelijke vergunning uitbreiding terrassen in Súdwest-Fryslân eindigt definitief, Makkumer Belboei

Tijdelijke vergunning uitbreiding terrassen in Súdwest-Fryslân eindigt definitief

Persbericht Súdwest-Fryslân Makkum 29-10-2022

Om tijdens de coronapandemie 1,5e meter maatregel te kunnen houden, mocht de horeca sinds mei 2020 hetzelfde aantal tafels en stoelen verspreiden over een groter oppervlak. De gedoogbeschikking – een coronamaatregel van de gemeente - loopt nog tot 1 november, maar daarna moeten de terrassen echt weer terug naar de oude situatie. De gemeente gaat wel onderzoeken of en waar permanente uitbreiding van de terrassen mogelijk is. 

Sinds mei 2020 mochten horecaondernemers hun terrassen verruimen. In Nederland was de 1,5e meter maatregel van kracht om het coronavirus terug te dringen. De gemeente gaf de ondernemers vervolgens de mogelijkheid hetzelfde aantal gasten te ontvangen als in de normale situatie door tijdelijk uitbreiding van het terrasoppervlak toe te staan. 

 

Gedoogbeschikking vervalt

Vanaf 1 november vervalt de gedoogbeschikking automatisch. Daarmee kunnen standhouders van de weekmarkten hun vergunde standplaats weer innemen en omwonenden weer gebruik maken van de reguliere parkeerplaatsen. Toch sluit de gemeente de deur nog niet definitief als het gaat om uitbreiding van de terrassen. 

 

Súdwest-Fryslân onderzoekt mogelijkheden permanente uitbreiding terrassen

“Terrasverruiming zorgt voor een boost voor de lokale economie en verhoogt de sfeer in de steden en dorpen. Daarnaast hebben verschillende horecaondernemers laten weten hun terras graag permanent te willen vergroten. Het is hun goed bevallen”, vertelt Bauke Dam, wethouder Economische Zaken.  

 

De gemeente laat de komende tijd onderzoeken of permanente uitbreiding van terrassen mogelijk is en wat daarvoor nodig is. Het belang van de omgeving verliest de gemeente niet uit het oog. 

“Vanuit de gemeente staan we positief tegenover de grotere terrassen, maar daarbij moeten we ook het belang van de omgeving, de omwonenden, de standhouders van de weekmarkten, de winkeliers en het algemeen belang in het oog houden”, licht wethouder Dam toe. 

 

Dat begint met het ophalen van de behoeften van de horecaondernemers. Daar waar de behoefte is aan structureel meer ruimte, gaat de gemeente het gesprek aan. De wethouder gaat ervan uit dat dit maatwerk wordt: “Bij elk terras spelen andere belangen en omgevingsfactoren die afgewogen moeten worden.” Het uitbreiden van de terrassen heeft namelijk impact in de ruimte. Het is aan de gemeente om de belangen goed af te wegen en op basis daarvan een beslissing te nemen.