Nog één vereniging voor alle Makkumer ondernemers, Makkumer Belboei

Nog één vereniging voor alle Makkumer ondernemers

Persbericht VvB Makkum 02-11-2022

Bijna 50 jaar zijn de ondernemers in Makkum verenigd in 2 verschillende verenigingen. Voor de middenstanders en de ondernemers in het centrum en bij het strand is (of eigenlijk: was) dat de Ondernemersvereniging Makkum (OVM, voorheen Makkumer Middenstand Vereniging) en voor de bedrijven op de industrieterreinen is dat de Vereniging van Bedrijven. Omdat de Ondernemersvereniging Makkum besloten heeft om zichzelf na ruim 70 jaar op te heffen, zal de rol van de Vereniging van Bedrijven (VvB) gaan veranderen.

 

“Ondanks dat wij al jaren voorstander van één sterke belangenvereniging voor de Makkumer Ondernemers, vinden wij het natuurlijk jammer dat de OVM besloten heeft om zichzelf op te heffen. Zij deden namelijk veel voor de ondernemers in het centrum en bij het strand”, aldus Arnold Walinga, voorzitter van de VvB. 

 

Vereniging van Bedrijven wil belangen alle ondernemers behartigen

Nu de OVM besloten heeft om zichzelf op te heffen, is in Makkum een nieuwe situatie ontstaan. “De Vereniging van Bedrijven wil nu uiteraard ook de belangen van de ondernemers bij het strand en in het centrum gaan behartigen.”, aldus Arnold Walinga “En als bestuur zullen wij nu een plan gaan opstellen hoe wij dat willen gaan organiseren. Dit plan wordt vervolgens in de voorjaarsvergadering aan onze leden voorgelegd.”

 

Doordat de statuten van de VvB dit jaar zijn aangepast in verband met de nieuwe wetgeving, kunnen sinds afgelopen zomer alle ondernemers al lid worden van de VvB. Dus ook de ondernemers in de horeca en detailhandel. Meer informatie over de Vereniging van Bedrijven Makkum e.o. en het lidmaatschap is te vinden op hun website www.vvb-makkum.nl.