Aanhoudende klachten en meldingen pand Kerkstraat 13, Makkumer Belboei

Aanhoudende klachten en meldingen pand Kerkstraat 13

Redactie Makkum 09-11-2022

Tijdens de rondvraag op de laatst gehouden ALV van Plaatselijk Belang Makkum kwam de gesteldheid rond het pand Kerkstraat 13 in Makkum wederom ter tafel. Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft toen bij monde van de voorzitter uitgelegd hoe de vork in de steel zit en welke mogelijkheden er zijn voor mensen die er zich aan storen.

 

Onlangs heeft dit geleid tot vragen vanuit de FNP.  Op deze vragen zijn antwoorden gekomen en deze zijn gedeeld met alle raads- en commissie leden. Op 8 juni 2015 is er een omgevingsvergunning verleend voor het restaureren. Gebleken is, dat er sporadisch bouwactiviteiten plaatsvinden en dat daarbij geen grote vorderingen worden gemaakt. Naar aanleiding van deze vragen heeft er 1 november een bouwcontrole plaats gevonden. Over de gevolgen van deze bouwcontrole zijn nog geen verder feiten bekend.