Einde inzicht aan bouwoverlast Kerkstraat 13?, Makkumer Belboei

Einde inzicht aan bouwoverlast Kerkstraat 13?

Redactie Makkum 16-11-2022

De puist van Makkum. Zo wordt gesproken over het pand aan de Kerkstraat 13 in Makkum. Halverwege 2015 werd er een omgevingsvergunning verleend voor de restauratie van het pand. Voor het gevoel van veel mensen gebeurde er echter weinig en zagen zij de conditie van het pand eerder achter uitgaan dan vooruit. 

Aan de kant van de Kerkstraat staat het pand er nu al heel lang zo bij.Aan de kant van de Kerkstraat staat het pand er nu al heel lang zo bij.

 

Dit leidde tot vragen binnen de ALV van Plaatselijk Belang maar ook vanuit de politiek. Onlangs konden we schrijven dat er begin november een overleg zou plaatsvinden tussen de eigenaar en een toezichthouder bouw/ruimtelijke ordening/sloop .

 

Het overleg heeft inmiddels plaatsgevonden en de conclusie luidde dat er binnen meer is gebeurd aan het casco van het pand dan buiten doet vermoeden. Ook de eigenaar deelde de mening dat de bouwwerkzaamheden erg lang duren. Er is een nieuwe planning gemaakt waarin concrete afspraken zijn opgenomen. De bouwer is van plan om na januari 2023 fulltime aan het project te gaan werken. Dan worden de werkzaamheden aan de buitenzijde opgepakt. 

 

Kerkstraat 13 vanuit de Vermaningsteeg.Kerkstraat 13 vanuit de Vermaningsteeg.