Nieuw uiterlijk Ds. L. Touwenlaan krijgt vorm, Makkumer Belboei

Nieuw uiterlijk Touwenlaan krijgt vorm

Redactie Makkum 16-11-2022

Begin oktober ging de schop er in. In vier fasen wordt de Ds. L. Touwenkaan in Makkum aan gepakt. De tekeningen circuleerden al geruime tijd en velen hadden hun mening laten horen en naar weinigen werd geluisterd. Op het laatste moment moesten er nog aanpassingen worden ingetekend. De belangrijkste verkeersader naar het busstation en de Jumbo supermarkt wordt geplaveid met klinkers. 


Recentelijk hebben we gezien, dat dat in Bolsward al tot een extra kosten post van 365.000 euro heeft geleid. Na de herinrichting van de binnenstad begin dit jaar ontstonden klachten over geluidsoverlast, scheuren in muren en trillingen. Vervanging van de authentieke stenen, die niet geschikt bleken voor zwaar verkeer,  waren  de oorzaak.

Met de machine wordt de toekomstige rijweg gestraat.Met de machine wordt de toekomstige rijweg gestraat.

Afgelopen dagen zijn de stratenmakers begonnen met het leggen van de klinkers op de rijweg. Nu ziet her er op dit moment fraai uit. Ook de trottoirs liggen er weer in. Ze zijn zelfs breder dan voorheen en heel goed begaanbaar. Maar doordat de rijweg niet kan worden gebruikt zijn de voetpaden nu ook het domein van fietsers. Sommigen menen met gangetjes van rond de twintig   over het voetpad te moeten scheuren en via nadrukkelijk bellen worden andere gebruikers er op gewezen ruimte te maken. 

 

Fraaie brede voetpaden aan beide zijden van de weg.Fraaie brede voetpaden aan beide zijden van de weg.

 

Voorlopig zullen we over de gevolgen van de gemaakte keuzes weinig kunnen schrijven. Tot maart 2023 zal er nog volop aan de Touwenkaan worden gewerkt en zal het zware verkeer er nog geen gebruik van maken. Hopelijk kiezen de fietsers toch voor de rijbaan zodra dit weer mogelijk is, want de huidige situatie is voor ouderen en kleine kinderen best wel gevaarlijk. Misschien toch even afstappen en lopen als er andere gebruikers zijn, is een regelmatig gehoorde opmerking door de mensen die dagelijks even komen kijken hoe het werk vordert.