Jongere kan langer thuiswonen, uitkering blijft gelijk , Makkumer Belboei

Jongere kan langer thuiswonen, uitkering blijft gelijk

Persbericht Súdwest-Fryslân Makkum 22-11-2022

Met terugwerkende kracht, vanaf 1 juli 2022, tellen jongeren van 21 tot 27 jaar niet meer mee voor de uitkering van hun medebewoners. De gemeente Súdwest-Fryslân loopt hiermee vooruit op een wetswijziging over de kostendelersnorm. Zo kunnen jongvolwassenen nog wat langer inwonen bij bijstandsgerechtigden zonder gevolgen voor de uitkering. 

 

“Door de woningnood komt het steeds vaker voor dat jongeren langer bij hun ouders blijven wonen. Stel dat de ouders een bijstandsuitkering hebben, dan wordt deze in de huidige regelgeving lager als er meer mensen in één huis wonen. Het gevolg kan zijn dat de ouders het zich niet kunnen veroorloven om hun eigen volwassen kind in huis te hebben”, aldus Marianne Poelman, wethouder met bestaanszekerheid in portefeuille. “Helemaal nu het dagelijks leven een stuk duurder is geworden en elke euro telt.”

 

Aanpassing van de regel

Daarom past gemeente Súdwest-Fryslân de regel aan. Jongvolwassenen van 21 tot 27 jaar tellen vanaf 1 juli 2022 niet meer mee als kostendeler voor de bijstandsuitkering van een ander. Andersom blijft de kostendelersnorm wel gelden voor personen vanaf 21 jaar. 

 

Een voorbeeld ter verduidelijking. Een kind van 24 jaar woont bij zijn ouders (allebei 50 jaar). Allen hebben recht op algemene bijstand voor het levensonderhoud. Het kind is geen kostendelende medebewoner meer voor de bijstand van zijn ouders. De ouders hebben recht op de normale gehuwdennorm. Op het kind is wel de kostendelersnorm van toepassing. Zijn ouders zijn kostendelende medebewoners want zij zijn allebei ouder dan 27 jaar.

 

Marianne Poelman vervolgt: “Bovendien zorgen de problemen op de woningmarkt er voor dat jongeren vaak het huis niet uit kunnen, hoe graag ze dat ook willen. Door de regels aan te passen van de kostendelersnorm zorgt dat bij een aantal huishoudens in onze gemeente voor enige verlichting in deze benarde situatie.” 

 

De uitkeringen worden door de gemeente opnieuw beoordeeld op de gewijzigde norm. Inwoners hoeven hiervoor niets te doen. Inwoners voor wie de versoepelde kostendelersnorm geldt, ontvangen binnenkort een brief.

 

Wat is de kostendelersnorm?

Kostendelersnorm is een begrip dat wordt gebruikt om te bepalen hoe hoog de bijstandsuitkering is. Woont iemand met een uitkering samen met andere volwassenen? Dan kunnen woonlasten, zoals gas en energie, met elkaar gedeeld worden. Hierdoor is een lagere uitkering nodig om van te kunnen leven. Hoe meer volwassen personen in huis wonen, hoe lager de uitkering wordt. De norm leidt zo nu en dan tot problemen. Meer jongeren uit bijstandsgezinnen verlaten het ouderlijk huis omdat de ouders het zich financieel niet meer kunnen veroorloven om hun volwassen kind in huis te houden. In verband met de huidige woningnood kan dit leiden tot dak- en thuisloosheid bij jongeren.

 

Het kabinet wil de leeftijdsgrens ook verhogen, maar zegt die wetswijziging pas per 1 januari 2023 te kunnen doorvoeren.