Hulp bij hoge energierekening dorpshuizen Súdwest-Fryslân, Makkumer Belboei

Hulp bij hoge energierekening dorpshuizen Súdwest-Fryslân

Persbericht Súdwest-Fryslân Makkum 23-11-2022

Steeds meer dorpshuizen, sportclubs en culturele organisaties hebben het moeilijk met de hoge kosten voor energie. Ze kunnen de rekening niet of nauwelijks meer betalen en luiden de noodklok. Gemeente Súdwest-Fryslân vindt het voortbestaan van deze maatschappelijke organisaties van groot belang. De gemeenteraad wordt daarom gevraagd om 1,6 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de extra energiekosten van maatschappelijke organisaties in Súdwest-Fryslân. 

 

“Verenigingen, sportclubs en dorpshuizen zijn belangrijke ontmoetingsplaatsen voor onze inwoners. We moeten voorkomen dat deze organisaties hun rekeningen niet meer kunnen betalen. En dat daardoor activiteiten niet meer door kunnen gaan. Net als tijdens de coronacrisis willen we er nu ook zijn voor deze organisaties en hun vele vrijwilligers”, zegt wethouder Bauke Dam.

 

Volledige vergoeding extra kosten 2022

Súdwest-Fryslân werkt momenteel de plannen uit voor deze zogenoemde Energiecompensatie. Het is de bedoeling dat organisaties de extra energiekosten volledig vergoed kunnen krijgen. De gemeentelijke bijdrage vult de vergoeding van het Rijk aan. De energiecompensatie is bedoeld voor organisaties zoals dorpshuizen, multifunctionele centra, wijkgebouwen, sportverenigingen en andere culturele organisaties met eigen gebouw en zonder winstoogmerk. 

 

Nieuwe subsidieregeling 

Als het plan wordt goedgekeurd kunnen de organisaties vanaf februari 2023 de energiecompensatie aanvragen bij de gemeente. Het gaat om een vergoeding van de extra energiekosten die in 2022 zijn gemaakt door de hoge prijzen. Ook kijkt Súdwest-Fryslân naar de mogelijkheden voor vergoeding van deze kosten in 2023. 

 

De instellingen die voor de regeling in aanmerking komen, worden deze week per mail geïnformeerd. Daarnaast gaat Súdwest-Fryslân de komende weken in gesprek met besturen van multifunctionele centra en dorpshuizen over het plan om te horen wat zij er van vinden.