PvdA wil onderzoek voor de verbetering van het culturele klimaat en de arbeidsmarktpositie voor werknemers in de culturele sector., Makkumer Belboei

PvdA wil onderzoek voor de verbetering van het culturele klimaat en de arbeidsmarktpositie voor werknemers in de culturele sector.

Persbericht PVDA Fryslân Makkum 22-12-2022

De arbeidsmarkt is de afgelopen jaren sterk veranderd. Dit heeft invloed op de bedrijfsvoering van culturele instellingen en de toekomst van zzp’ers in de culturele sector. De PvdA roept daarom CDA gedeputeerde Poepjes op om in navolging van de provincie en gemeente Groningen onderzoek te doen naar de toepassing en het effect van de Fair Pratice Code en de Governance Code voor de Friese culturele sector. Het onderzoek moet bijdrage aan de verbetering van het culturele klimaat en de arbeidsmarktpositie voor werknemers en zzp’ers in de culturele sector.

 

Duurzame sector 

De fair practice code is een handreiking voor de culturele sector om te komen tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk. De PvdA maakt zich zorgen dat door de veranderende arbeidsmarkt de kernwaarden van de code “solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie” onder druk komen te staan. Het naleven en toepassen van de code is van belang. Daarom vraagt de partij om de toepassing van de fair pratice code en de governance code in de Friese culturele sector te onderzoeken. Woordvoerder Anne Zijlstra zegt hierover “De kernwaarden van de codes mogen niet ondergesneeuwd raken, wij vinden dat een Fries onderzoek naar de toepassing van fair Practice Code en de Governance Code Cultuur nodig is voor een verbeterde kwaliteit en duurzaamheid van het Friese culturele klimaat”. 

 

Uitkomsten 

Gezien het grote belang dat de PvdA hecht aan een eerlijke beloning in de culturele sector voor werknemers en zzp’ers wil de partij graag dat onderzocht wordt wat het financiële effect is van de toepassing van de codes voor culturele instellingen. De uitkomsten van het onderzoek kunnen mogelijk effect hebben bij de verdere ontwikkeling van de vierjarige provinciale subsidieregeling voor cultuur. Anne Zijlstra “vanwege het mogelijke effect op de ontwikkeling van de provinciale culturele subsidieregeling heb ik de gedeputeerde gevraagd om de resultaten zo snel mogelijk en uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 te presenteren”. 

 

Download de pdf met de door woordvoerder culturele sector Anne Zijlstra gestelde vragen.