Vijftig nieuwe woningen Melkvaart Makkum Makkumer Belboei

Vijftig nieuwe woningen Melkvaart Makkum

Melkvaart 2, bouwplan voor 50 woningen bezuiden melkvaart 1

Persbericht/Redactie

Projectontwikkelaar Frisoplan B.V. (onderdeel van Friso Bouwgroep) uit Sneek heeft een principeverzoek ingediend voor de ontwikkeling van een nieuw woningbouwplan in Makkum. In dit plan wordt uitgegaan van vijftig woningen. Door Frisoplan wordt het plan geïntroduceerd onder de naam Simmerfjild. Dit is onderdeel van het uitbreidingsplan Melkvaart fase 2 dat ten zuiden van de woonwijk Melkvaart in Makkum ligt.

Woonwijk Melkvaart 1 bestaat uit de straten: Wûnsstelling, it Ferset en de Menziesingel. Dit project werd gerealiseerd naar aanleiding van het bestemmingsplan 2003-2007 van de 'voormalige' gemeente Wûnseradiel.
In 2002 heeft de gemeente Wûnseradiel het rapport "Actualisering Bestemmingsplannen 2003-2007"opgesteld. Dit rapport is op 14 april 2003 vastgesteld door de gemeenteraad. Naast de gestelde actualisatieslag worden ook nieuwe uitbreidingsplannen in de planning meegenomen, waarmee wordt gestreefd naar een hoge mate van uniformiteit in de bestemmingsplannen. In het actualiseringsplan is ook reeds het opstellen van een bestemmingsplan voor een nieuwe woonuitbreiding bij Makkum opgenomen. Dit betreft het onderhavige bestemmingsplan voor de uitbreiding Melkvaart te Makkum.

In 2002 heeft de gemeente Wûnseradiel het rapport

Actualisering Bestemmingsplannen 2003-2007 opgesteld. Dit rapport is op 14 april 2003 vastgesteld door de gemeenteraad. Naast de gestelde actualisatieslag worden ook nieuwe uitbreidingsplannen in de planning meegenomen, waarmee wordt gestreefd naar een hoge mate van uniformiteit in de bestemmingsplannen. In het actualiseringsplan is ook reeds het opstellen van een bestemmingsplan voor een nieuwe woonuitbreiding bij Makkum opgenomen. Dit betreft het onderhavige bestemmingsplan voor de uitbreiding Melkvaart te Makkum.

 

Projectontwikkelaar Frisoplan B.V. (onderdeel van Friso Bouwgroep) uit Sneek heeft een principeverzoek ingediend voor de ontwikkeling van een nieuw woningbouwplan in Makkum. In dit plan wordt uitgegaan van vijftig woningen. Door Frisoplan wordt het plan geïntroduceerd onder de naam Simmerfjild. Dit is onderdeel van het uitbreidingsplan Melkvaart fase 2 dat ten zuiden van de woonwijk Melkvaart in Makkum ligt.

Het reeds gerealiseerde pan Melvaart 1 links en de locatie voor het nieuwe plan Melkvaart 2 rechts op de afbeeldingHet reeds gerealiseerde pan Melvaart 1 links en de locatie voor het nieuwe plan Melkvaart 2 rechts op de afbeelding

 

Haalbaarheidsonderzoek

Frisoplan is met een aantal grondeigenaren een samenwerking aangegaan om de haalbaarheid van dit plan te onderzoeken. In dit onderzoek wordt in een participatieproces samen met verschillende belanghebbenden een definitief woonprogramma vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met de intentieovereenkomst. Deze werd op 10 maart ondertekend door Berber Dedden van Friso Bouwgroep en Mark de Man, wethouder wonen.

Versnelling woningbouwontwikkeling

Wethouder Mark de Man, benadrukt bij het ondertekenen van de overeenkomst dat hij zeer content is om samen met Frisoplan de groeimogelijkheden op het gebied van wonen van Makkum te onderzoeken. “Dit is een mooie ‘Boppeslach’ voor Makkum. Met de ondertekening van deze intentieovereenkomst komt woningbouwontwikkeling voor Makkum ook snel dichterbij.” 

Berber Dedden, manager Klant en Markt van Friso Bouwgroep, is verheugd om de woningbouwopgave voor het dorp te kunnen realiseren. “Makkum heeft een enorme potentie om als hoofdkern in de regio verder te groeien. Het is een dorp met een volwaardig voorzieningenniveau, een sterke economie en een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. Daarmee zijn alle ingrediënten aanwezig om samen met de dorpsgemeenschap een fraai en leefbaar woningbouwplan te realiseren.’ 

Participatieproces voor stakeholders 

De ondertekening van de intentieovereenkomst betekent het startmoment van het participatieproces. Binnenkort gaat Frisoplan in nauwe samenwerking met de gemeente de belanghebbenden, waaronder de inwoners van Makkum, informeren. 

 

Plaatselijk Belang Makkum is onlangs een enquête gestart naar de wenselijkheid van nieuwbouw in Makkum. Zelden heeft Plaatselijk Belang een onderwerp gehad wat dichter bij de actualiteit staat dan de huidige enquête. Het is bij de redactie niet bekend of PB Makkum op de hoogte was van de plannen voor een nieuwe woonwijk, maar PB Makkum zal als mogelijke gesprekspartner de wensen van de bevolking onder de aandacht kunnen brengen, hierbij gesteund door zeer actuele informatie verkregen uit deze enquête.

.