Jubilerend Hallelujah ontvangt mooie gift van ’t Pareltje

Tijdens de streetparade ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van CMV Hallelujah mocht onze Makkumer drumband als gastheer het spits afbijten. Als eersten marcheerden de jubilarissen de Kerkstraat in en hielden halt ter hoogte van mode en cadeauboutique ’t Pareltje. Marijke Hollander vierde het feestje van de muziekvereniging van harte mee. Ter gelegenheid van het jubileum had zij een week voor de streetparade haar etalage al in muziekstijl ingericht en de hele dag werden klanten getrakteerd op wat lekkers. Het was een drukte van belang en de steeds wisselende outfits die mannequins Ineke en Josiena vanaf elf uur showden werkten inspirerend op de aanwezige dames. Tegen tweeën verplaatste ieders aandacht zich echter naar buiten. In de verte kondigde de drumband zijn komst aan met de bekende trom en lyrageluiden. Marijke Hollander wachtte samen met vele andere belangstellenden de drumband op. Zij feliciteerde tambour-maître Arend Pieter Poepjes van harte met het jubileum en overhandigde hem een prachtige gouden envelop. Hallelujah was ontzettende blij met de gulle gift voor de muziekvereniging


Dorpsvisie Makkum 2019 officieel uitgereikt

Op dinsdag 22 oktober vond in het gemeentehuis in Sneek de officiële uitreiking van de Dorpsvisie Makkum 2019 plaats. Penningmeester Nelleke Oostenveld en voorzitter Ruud Wijntjes van het Plaatselijk Belang Makkum (PBM) overhandigden het zorgvuldig opgestelde full color boekwerk officieel aan wethouder Erik Faber. De Dorpsvisie 2019 is tot stand gekomen door de inzet van vele vrijwilligers uit Makkum, die er samen met het bestuur van PBM sinds eind 2017 onder leiding van de heer Eddy Lania van Doarpswurk aan gewerkt hebben. Onze dank gaat ook uit naar Gerben van de Weerd die uniek historisch fotomateriaal van Makkum beschikbaar heeft gesteld. In de nieuwe Dorpsvisie komen belangrijke, breed gedragen onderwerpen aan de orde, zoals wonen, zorg, veiligheid, economie, openbaar vervoer, jeugd, recreatie en toerisme, scholen, parkeerbeleid, duurzaamheid, natuur, voedselvisie, (sport)verenigingen, cultuur en onderwijs. Het PBM hoopt uiteraard dat er met de inhoud van deze Dorpsvisie en met de andere, eerder afgegeven plannen (o.a. een kopie van het “Kompas van Makkum” en twee nieuwe sport en spel-plannen, waar veel heel goede ideeën voor Makkum in staan) echt iets gedaan gaat worden.Of dit ook echt gebeurt blijft voorlopig de vraag. De Dorpsvisie 2019 staat online op de website van PBM (www.pbmakkum.nl) en is kosteloos te downloaden. Binnenkort ligt er in de bibliotheek ook een zogenaamd inkijkexemplaar.Orgel van kerk in Cornwerd kan weer 15 jaar mee

De restauratie van het orgel in de Bonifatiuskerk in Cornwerd is afgerond. Het muziekinstrument uit 1865 kan na de vakkundige restauratie opnieuw 150 jaar mee, was de boodschap vrijdagavond 25 oktober bij de ingebruikname van het herstelde kerkorgel. Het Van Dam-orgel in Cornwerd bevond zich door weer en wind al jaren in zeer slechte staat. Het binnenwerk was broos, de messing draden stonden op knappen en de kast was flink aangetast door houtworm. Zelfs het stemmen van het instrument berokkende schade, schetste restaurateur Bert Yedema van Orgelmakerij Bakker & Timmenga uit Leeuwarden. pag. 6 - MAKKUMER BELBOEI - 30 oktober 2019 Orgel van kerk in Cornwerd kan weer 15 De eerste plannen voor restauratie van het Van Dam-orgel in de beeldbepalende kerk langs de Friese IJsselmeerkust werden 28 jaar geleden al gesmeed. ,,Helaas ontbrak het toen aan de geldelijke middelen, terwijl onze organist Klaske Reitsma met de nodige kunstgrepen het orgel nog steeds wist te bespelen”, zei voorzitter Wieger Postma van Stichting Kerk en Toren Cornwerd. Bovendien had het stichtingsbestuur aanvankelijk andere prioriteiten. De Bonifatiuskerk, een rijksmonument, moest eerst water- en winddicht worden gemaakt. Ook kwamen er een toilet, een keukentje en tochtdeuren in. Daarna volgde het restaureren van het interieur en de monumentale toren. Het herstel van het Van Dam-orgel vormde het sluitstuk van dit meerjarenplan, waar scheidend voorzitter Postma uit Makkum zich 22 jaar voor inzette. Onder meer dankzij subsidie van de Provincie Fryslân en giften van sponsors ging de restauratie van het Van Dam-orgel in februari van dit jaar van start. Bijzonder noemde Postma een gift van 10.000 euro uit de nalatenschap van de heer Polak uit Den Haag, die als joods vluchteling in de Tweede Wereldoorlog een veilig onderduikadres kreeg op de boerderij De Eenhoorn van de familie Mensonides. Een orgel van Van Dam is in Friesland en Groningen niet uniek, de firma bouwde er velen. Maar het orgel van Cornwerd behoort met bijna duizend pijpen en twee klavieren wel tot een van de grootste van zijn soort. De restauratie ervan duurde een halfjaar en dat is bijzonder snel. Al het binnenwerk is gedemonteerd en opgeknapt, zodat het muziekinstrument weer klinkt zoals orgelbouwer L. van Dam het in 1865 had bedoeld. In augustus kon het orgel opnieuw worden gestemd en kon de schilder het schilderwerk voltooien. Organist Theo Jellema begeleidde het restauratieproces als adviseur. Hij speelde vrijdagavond een aantal klassieke werken om het gerestaureerde Van Dam-orgel feestelijk in te wijden, in aanwezigheid van onder anderen gedeputeerde Sietske Poepjes van de Provincie Fryslân. Maar voordat Jellema dat deed, had hij een belangrijk en praktisch advies aan de huidige beheerders van de kerk om het monumentale orgel voor de komende generaties in optimale conditie te houden. ,,Een orgel kan niet goed tegen verwarming. Mijn advies is dan ook om bezoekers liever te kleden met een warme borstrok in plaats van de verwarming vijf graden hoger te stoken”, zei Jellema. Organist Klaske Reitsma nam vrijdagavond als eerste plaats achter de gerestaureerde klavieren. Zij speelde Psalm 150, een toepasselijke keuze aangezien het orgel 154 jaar geleden met hetzelfde psalm ook werd ingewijd. Dat gebeurde destijds door organist Wytze Hellinga, die naast onderwijzer ook veertig jaar organist was in Cornwerd. Een schilderij met zijn afbeelding hangt na al die jaren nog steeds naast ‘zijn’ orgelYes, we zijn het weer geworden

Afgelopen 8 oktober was de 6e editie van de ZwembadBranche Dag in Utrecht. Aan het eind van deze dag worden de ZwembadBranche Awards uitgereikt. Ook zwembad Mounewetter was genomineerd. En wel in 2 categorieën, te weten openlucht zwembad van het jaar en klantvriendelijkheid. We mochten een Gouden Zeepaardje mee nemen voor openluchtzwembad van het jaar met een cijfer 9,1. Voor klantvriendelijkheid eindigden we op de derde plaats, ook met een cijfer 9,1. We zijn er bijzonder trots op dat we weer beste openluchtzwembad zijn geworden. Alle stemmers heel erg bedankt et schilderwerk