Dodenherdenking 2019 in Makkum

Door Sjoukje Steinhovden

Ondanks de kou hadden veel mensen zich zaterdagavond 4 mei om 19.15 uur verzameld bij basisschool St. Martinus om de jaarlijkse dodenherdenking bij te wonen. Daar begon de tocht naar de Van Doniakerk, begeleid door Muziekvereniging Hallelujah. Bij het monument aan de Buren werd gestopt om een aantal kransen en bloemen te leggen. Daarna werd het Frysk volkslied gespeeld. Bij de Van Doniakerk hingen behalve de Nederlands en de Friese vlag ook de vlaggen van Canada, Groot-Brittannië en Polen halfstok. Net als bij het monument stond er jeugd van scoutingclub Burdine met fakkels bij de graven. Ook hier werden veel kransen en bloemen gelegd, zowel door instanties als door particulieren. Kinderen van de basisschool legden bloemen bij de graven van de buitenlandse gevallenen. Ook vertegenwoordigers van de Canadese en de Britse ambassade waren gekomen om een krans te leggen. Na zijn welkomstwoord vertelde de voorzitter van het Comité Dodenherdenking Makkum, de heer Klaas Groeneveld, dat dit jaar landelijk was gekozen voor het thema “In vrijheid kiezen”. Noah Leenstra van basisschool St. Martinus mocht het winnende gedicht van de gedichtenwedstrijd “Dichter bij mei” voorlezen. Het gedicht was getiteld “Eén keer vaker” en geschreven door Maureen de Witte uit Emmeloord. Vlak voor 20.00 uur werd de Taptoe gespeeld en toen was het twee minuten lang stil. Het was indrukwekkend om te beleven hoe zo’n menigte zo ècht stil kan zijn. Nadat de volksliederen van Groot-Brittannië en Nederland waren gespeeld werd het woord gegeven aan mevrouw Epke van Gelderen-Dijkstra. Zij is een zus van Hobbes “Bob” Dijkstra, één van de Makkumers die vlak voor de bevrijding omkwamen. Zij vertelde over de brief die de jonge Hobbes aan zijn familie had geschreven voordat hij zich aansloot bij het verzet. Indrukwekkende woorden had hij geschreven: “met Gods wil had hij gekozen voor een korter leven”. Mw. Van Gelderen stelde de aanwezigen de vraag waar zìj voor kiezen in het leven en riep hen op te blijven herdenken en de namen van de gevallenen te blijven noemen, zodat wij nooit vergeten. Dhr. Groeneveld herdacht kort de Makkumer slachtoffers van de oorlog, inclusief de drie slachtoffers die in Nederlands-Indië vielen. Ook de Britse, Canadese en Poolse RAF piloten werden herdacht. Als afsluiting van de ceremonie werd een aantal “vredes”duiven losgelaten. Zij vlogen dankbaar hun vrijheid tegemoet.Prachtig leerlingenproject Miloke

“Overweldigend”. Dat is veelal de eerste reactie van jongeren als ze de hal van De Vries Scheepsbouw Makkum betreden en het enorme nieuwbouwjacht zien liggen. Deze indruk, samen met de hoge kwaliteitsnorm, was voor 1e jaars meubelmaker leerling Ian Rooijakkers (21) reden om in eerste instantie juist niet bij De Vries Scheepsbouw Makkum aan te kloppen voor een stageplek. Tot hij hoorde van een ander bijzonder project op de werf. De refit van een klassieke Feadship van 7,5 meter, genaamd ‘Miloke’. Dit jacht wordt gerestaureerd en gemoderniseerd door leerlingen en stagiairs. Reden voor Ian om toch bij De Vries Scheepsbouw Makkum aan de slag te gaan. “Inmiddels ben ik ook erg benieuwd hoe een groot motorjacht tot stand komt en wil ik daar ook graag aan meewerken”. Miloke is in 1932 gebouwd door de grootvader van Sijbrand de Vries, directeur van de werf in Makkum. Na de vondst van Miloke ontstond de wens om het jacht in ere te herstellen. Met de inzet van meubelmaker-, constructie- en jachtschilderleerlingen van de eigen bedrijfsschool van De Vries Scheepsbouw Makkum en stagiairs van mbo-opleidingen van ROC Friese Poort en Friesland College wordt de charme van Miloke hersteld. Met het inbouwen van een elektromotor, ledverlichting en een audiovisueel systeem krijgt Miloke een moderne ‘touch’. Welke elektromotor en audiovisueel systeem aan de wensen voldoen en wat een praktische indeling is voor het buitenzitgedeelte van Miloke, is uitgezocht door vmbo- leerlingen van mavo De Saad uit Damwoude. De vierdejaars leerlingen hebben grondig onderzoek gedaan via internet. Aan de hand van foto’s, technische tekeningen of mock-ups hebben de leerlingen hun ideeën bepleit. “We zijn erg blij met de input van de leerlingen en deze wordt zeker meegenomen”, zegt Sijbrand de Vries. Binnenkort verwacht hij ook nog ideeën aangeleverd te krijgen van 1e jaars havo leerlingen van Marne College uit Bolsward en 1e jaars havo/vwoleerlingen van Emelwerda College uit Emmeloord. De leerlingen uit Bolsward zijn bezig met het design van de opbouw en het zonnescherm. De Emmeloorders onderzoeken de mogelijkheden voor een transportsysteem in combinatie met een kleine mobiele werkplaats voor Miloke. “We merken dat de leerlingen zo’n praktijkopdracht interessant en uitdagend vinden”, aldus De Vries. “Daar werken we graag aan mee”.Piep in de (Makkumer) Bieb

Door Sjirk Wijbenga

Het zal je maar gebeuren. De brandweer plotseling voor je deur met een tiental brandweerlieden erbij. Dit was op 1 mei jl. het geval in de Kerkstraat voor de bibliotheek. Geen brand gelukkig. De brandweer was deze keer uitgerukt voor de start van het nieuwe brandbeveiligheidsproject “Piep in de Bieb”. En de piep is natuurlijk de pieper die bij de brandweerlieden afgaat wanneer er brand is. Gezamenlijk met de bibliotheken van Mar en Fean is de brandweer dit project gestart om kinderen en ouders te informeren over brandveiligheid. De opening werd verricht door Wim Kleinhuis, regionale commandant Brandweer Fryslân en Dilly van Empel, manager bibliotheken SúdWest Fryslân. Jeugdmedewerker van de bibliotheek Pleunie Oostenveld is erg enthousiast over het project: “De brandweer heeft ons hiervoor benaderd. Het is een voortvloeisel uit 2017.Toen was de brandweerweek ook een groot succes”. Na de officiële opening mochten de kinderen met de ouders aan de hand van een speurtocht in de twintig meest voorkomende oorzaken van woningbranden opzoeken en zo ontdekken of de eigen woning brandveilig is. In alle hoeken van de bibliotheek staan de voorbeelden tentoongesteld zoals: telefoon opladers in het stopcontact, brandende sigaret in asbak, teveel elektrische apparatuur aan een stekkerdoos, welk hout gebruik je in de kachel, enz. Hoogtepunt voor de kinderen was een ritje in de brandweerauto door Makkum. De basisscholen uit Makkum en omstreken zijn uitgenodigd voor een klassenbezoek. Veel scholen hebben zich al aangemeld laat Pleunie Oostenveld weten. Het project duurt nog 2 weken. Daarna wordt het achtereenvolgend verplaatst naar de bibliotheken Bolsward, Wommels, Koudum, Workum en Sneek.Excursie Makkumer Noardwaard met It Fryske Gea

Door Sjoukje Steinhovden

Regelmatig verzorgt It Fryske Gea excursies in de omgeving van Makkum en zo ook op 8 mei. Gids Lydia Barkema nam een groep geïnteresseerden mee naar de Makkumer Noardwaard, die buiten georganiseerde tochten om niet voor mensen toegankelijk is. Met een sloepje werd de overtocht naar het eiland gemaakt en gewapend met verrekijkers en onder begeleiding van meerstemmig vogelgezang ging het gezelschap op pad. Tot de aanleg van de Afsluitdijk in 1932 was het eiland een zandplaat van de Zuiderzee. Lydia vertelde dat de Afsluitdijk veel impact had op de biologie van het gebied. Veel zoutwatervissen gingen dood, maar in die tijd was men daar nog niet zo mee bezig als tegenwoordig. Het waterpeil werd verlaagd en daardoor kwam de zandplaat permanent bloot te liggen. Ondanks dat het in het IJsselmeer ligt heeft het eiland nog de functie van een waddeneiland, aldus Lydia. Eb en vloed gaan gewoon hun gang, wat betekent dat er regelmatig dingen aan land spoelen. De hoeveelheid schelpen op het strand wekte de verbazing van de wandelaars. Alles wat er groeit en bloeit op het eiland is “spontaan aan komen waaien”, zo vertelde Lydia. Dit geldt voor de verschillende bomen, het zilverschoon, de smeerwortel, de zeekool èn de rozenstruiken. De smeerwortel, die vroeg in het seizoen bloeit, is een belangrijke voedselbron voor bijen en hommels. Het rietland op het eiland wordt tegenwoordig gemaaid. Dit is nodig om te voorkomen dat de makkelijk en snel groeiende wilgen het gebied overnemen. Vanwege de vele broedende vogels moet het maaien vóór 1 april gebeurd zijn. De koolmezen lieten zich flink horen en ook het raspende geluid van de rietzanger hield maar aan. Er vlogen ook diverse zwaluwen over. Lydia legde het verschil uit tussen de verschillende soorten, met name te herkennen aan hun staart. Al wandelend kwam het gezelschap verschillende soorten vogels tegen. De op het eiland levende zoogdieren lieten zich niet zien, maar hun sporen waren wel degelijk zichtbaar: zo werd een keutel van een vos gevonden en een hol van wat vermoedelijk een hermelijn was. Konijnen leven er niet op het eiland volgens Lydia. Pootafdrukken van vos en ree werden wel gespot. De tocht ging niet helemaal tot de noordkant van de Makkumer Noardwaard: dat gebied is voorbehouden aan de bruine kiekendief en de roerdomp, die deze plek hebben uitverkoren om te broeden. Ook ganzen zijn er graag en eenden gaan erheen om te ruien. De vogels werden met rust gelaten en na een leerzame wandeling werd het sloepje weer opgezocht voor de overvaart naar het vasteland.