Straatkaatsen Witmarsum groot succes

Onder ideale omstandigheden vond de afgelopen week het straatkaatsen plaats in Witmarsum. De opzet was weer gelijk aan voorgaande jaren waarbij straten/buurten tegen elkaar spelen en op sterkte worden ingedeeld. Iedere inwoner kan dus meedoen. In totaal telde de lijst 33 parturen, een mooi aantal. Wedstrijdleider Herman Sprik had de organisatie weer voortre?elijk voor elkaar. Bijzonder was dat Jacobus Jorna 25 jaar lang scheidsrechter is geweest tijdens het straatkaatsen en daarvoor - terecht - even in het zonnetje werd gezet. Vrijdagavond 21.30 uur viel de laatste slag. De uitslagen. Heren A (3 parturen): 1. Joey Leeuwen, Michel Nesse en Steven Nesse. Heren B (4 parturen): 1. Max Alen, Mark Hofstra en Mark Burger; 2. Jaring Dooper, Frans Dooper en Harm Jilderda. Heren C (7 parturen): 1. Sieberen Huisman, Otte Adema en Peter Huisman; 2. Michael van Coevorden, Nick van Dorsselaer en Mike van Dorsselaer; 3. Reinold Ypma, Tjerk Postma en Harmen Westra. Heren D (7 parturen): 1. Jan Piersma, Rients Piersma en Marco Menage; 2. Johan Ypeij, Bauke Dam en Jaap de Vries; 3. Johan van IJs, Thomas Sprik en Egbert Jan Goslinga. Dames A (4 parturen): 1. Gerda van Popta, Anneke Smid en Wietska Bebelaer; 2. Joukje Haitsma, Sieuwke Gietema en Esther HofStraatkaatsen Witmarsum groot succes stra. Dames B (4 parturen): 1. Emmy Dijkstra, Sanne El van der Vlugt en Elisa de Vries; 2. Aukje Heslinga, Froukje Heslinga en Megan Baarda. Dames C (4 parturen): 1. Annie Ykema, Feikje Kuiper en Maryan van der Molen; 2. Griet Sieswerda, Esther Hoekstra en Yvonne Terpstra .ames C (4 parturen): 1. Annie Ykema, FeikjeSchoolkaatsen & Kleine Welpen Partij bij KV Makkum

Twee keer werd er op de woensdagmiddag gekaatst in Makkum. Op 6 juni werden de voorrondes gehouden voor het Schoolkaatskampioenschap van de provincie Fryslan, de Koornstra Netten Federatiepartij, waarbij de kransen werden aangeboden door Ziezo Mode. Het meisjespartuur van de Ark, bestaande uit Lenthe Groen, Nienke Tjeerdema en Femke Dijkstra behaalde een mooie 2e prijs. Hiermee kwalifceerden zij zich voor de fnaleronde op woensdag 20 juni te Franeker. Een hele knappe 3e prijs werd hierbij in de wacht gesleept. Gefeliciteerd Dames! Woensdag 13 juni jl. kwamen onze aankomende talenten in actie. Onder prachtige weersomstandigheden werd de Kleine Welpenpartij verkaatst. Er was een poule van 4 partuur. De 1ste prijs voor Niek van der Eems & Jetske Elgersma. De 2de prijs voor Mirte Oostenveld & Doutsen Genee. De 3de prijs voor Ilse Amels & Jorrit de Haan. De 4de prijs voor Marlous Koops & Marrit de WitteMeisjes kaatsvereniging Makkum winnen de Bond

Het Meisjesafdelingspartuur van de KV Makkum heeft zaterdag 16 juni jl. de 1e prijs behaald op het NK te Bolsward. Anouk Smink, Lobke Vlasbloem en Chantal de Witte zorgden voor deze schitterende overwinning. Na in de 1e omloop de gevreesde tegenstander Easterein te hebben verslagen, volgde een redelijk makkelijke omloop tegen Bolsward. De 3e omloop tegen Sexbierum-Pietersbierum was heel spannend en Makkum knokte tot het eind. De verdiende fnale werd met 5/2 – 6/6 gewonnen van Winsum. Koetsier Gerlanda v. Dijk van Manege Boeyenkamp reed de meisjes ’s avonds in een koets door Makkum.Update uitbreiding De Vries Scheepsbouw Makkum

De plannen voor de uitbreiding van De Vries Scheepsbouw krijgen vaste vorm. Inmiddels is er door de gemeenteraad van de gemeente Súdwest-Fryslân planologische instemming verleend voor de bouw van een tweede dokhal op Strânwei 6. Voor de gemeenteraad was het bij de goedkeuring van de plannen een belangrijk punt dat de werf tegemoet is gekomen aan de opmerkingen van de Makkummers die noordelijk van de bestaande hal wonen. Na de inloopbijeenkomst op 14 maart jl. werd duidelijk dat deze groep vreesde voor hun uitzicht. In samenspraak met de gemeente is een tweede optie onderzocht, waarbij de nieuwe dokhal deels in de haven, aan de westkant van de werf, wordt gebouwd. Dat geeft de mogelijkheid om de tweede dokhal achter de bestaande dokhal te plaatsen. De kantoren en werkplaatsen komen tussen de beide hallen in. Hiermee komt de werf tegemoet aan de zorgen van de genoemde groep bewoners. Na de aanpassing van de plannen heeft de werf nogmaals een aantal buurtbijeenkomsten georganiseerd voor zowel de bewoners van het Achterdijkje als voor de ondernemers aan de Strânwei. Ook Plaatselijk Belang, de Ondernemersvereniging en Vereniging van Bedrijven zijn hierbij betrokken geweest. Diverse onderwerpen passeerden de revue zoals de verkeerssituatie, de lichtuitstraling, de aanstaande bouwactiviteiten en architectonische aspecten. Zo is er voor gekozen om af te zien van een standaard beplating in één kleur maar de hal uit te voeren in diverse grijsschakeringen, zodat de hal als het ware opgaat in de omgeving. Daarnaast worden de lichtstraten in de nieuwe hal aan één kant geplaatst, nl. aan de binnenkant van het eigen terrein, zodat er geen licht uitstraalt richting de Strânwei. De bestaande hal wordt deels gerestyled zodat deze straks één geheel vormt met de nieuwbouw. Inmiddels zijn de stukken voor de bouwaanvraag ingediend bij de gemeente en is de aanvraag gepubliceerd. De aanvang van de bouw staat gepland vanaf augustus. De voorbereidende werkzaamheden, zoals sanering van de grond aan de westkant van de werf, starten echter al eerder. De uitbreiding met een tweede dokhal betekent goed nieuws voor de werkgelegenheid, het personeelsbestand zal groeien met zo’n 60 - 75 vaklieden. Het biedt de bedrijfsschool ook de mogelijkheden om uit te breiden en mensen op te leiden voor een vak in de scheepsbouw. Zakelijk gezien kan de werf nieuwe markten aanboren omdat in het nieuwe droogdok jachten tot 140 meter lengte gebouwd kunnen worden. De werf is onlosmakelijk verbonden met het dorp Makkum. De enthousiaste verhalen van de bezoekers tijdens de inloopbijeenkomst bevestigden dit maar weer eens. Zodra de bouwactiviteiten starten zal De Vries Scheepsbouw alle belangstellenden via digitale nieuwsbrieven op de hoogte houden. Ook wordt er een speciale website geopend. Daarover volgt later meer informatie. Zlle belangstellenden via digitale nieuwsbrieven op de hoogte houden. Ook wordt er een neer te zetten!