Opening Kunstweekend Makkum
Art in het pand van Tichelaar

Door Judith van Lavieren

Na maanden van voorbereiding is het dan zover, in het begin hadden we niet gedacht dat ons kunstweekend tot dit formaat zou groeien. Met deze woorden verwelkomde Loekie Keur de genodigden op de officiële opening van Makkum Art in het pand van Tichelaar aan de Turfmarkt. Een speciaal woord van welkom was er voor gedeputeerde Sietske Poepjes, pianiste Kanako Inoue en alle kunstenaars. Een bijzonder gezelschap, in leeftijd variërend van de dertienjarige Thomas tot de negentigjarige bakker Zondervan. Ik heb geen lange toespraak voorbereid, ik zeg gewoon: Ik hou van jullie en geef nu het woord aan Sietske Poepjes, besloot Loekie Keur. Sietske Poepjes hoefde niet lang na te denken over de uitnodiging om het kunstweekend te openen. Het gong op syn Makkums. Loekie freeche het via ús mem. Een mooi project waar door de mensen uit je eigen dorp aan gewerkt is, dat is toch prachtig om te komen vieren. Het zet Makkum, maar ook de Holle Poarte op een geweldige manier op de kaart. Makkum Art met zijn vele verschillende kunstenaars en soorten kunst past bij Friesland: we hebben hier alles. Het past ook bij de Culturele Hoofdstad van volgend jaar: kunst en projecten die vanuit de gemeenschap komen. Dus zowel als Makkumer maar ook als gedeputeerde vind ik het prachtig, aldus Sietske Poepjes. Sietske Poepjes gaf de vijf dames van de organisatie, Loekie Keur, Maaike Poog, Thilda Adema, Annette Berends en Wietske Sietzema een cadeautje als blijk van waardering voor hun grote inzet. Met het openen van de pianoklep was de officiële opening een feit. Kanako Inoue zette de opening muzikale luister bij met een kort pianoconcert. Tot slot nam Thilda Adema het woord. Graag wil ik ook nog alle kunstenaars naar voren roepen. Zonder hen was er geen kunstweekend geweest. En jullie staan toch al, dus graag een staande ovatie! 


Eerste editie Makkum Art groot succes

Door Jetze Genee

Vanaf vrijdag middag was het open huis voor de kunstliefhebbers in Makkum. Op maar liefst 23 locaties konden de deelnemers aan de kunstroute door het dorp en op de Hoalle Poarte, diverse kunstvormen bezichtigen. Gerenommeerde namen, veel lokaal talent en verrassende locaties in tuinen, woningen, en openbare gebouwen zorgde voor een verrassend effect voor de bezoekers. De organisatie, 'Fiif húsfrouwtsjes die dit toch mar moai klear makke ha' aldus een van de exposanten, kijkt vol trots terug op een superweekend. Weer, bezoekers en de reacties van exposanten, bezoekers en inwoners overtrof de verwachting vooraf. Een jaar geleden kreeg het idee van een kunstroute voor en door de lokale kunstliefhebbers in Makkum meer vorm. Met ondersteuning uit het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân, de inzet van veel vrijwilligers en het netwerk van de amateurkunstenaars uit Makkum kon dit weekend het resultaat geoogst worden. Organisatie De Pr-machine van Makkum Art heeft niet stilgezeten in voorbereiding op het Pinksterweekend. Zo waren de dames al te horen op de Omrop Fryslân Op en út en in Musyk in bedriuw. Daarnaast kon iedere bezoeker een mooi programma met plattegrond krijgen. Deze waren op diverse locaties verkrijgbaar. Voor Makkumers een duidelijk verhaal, voor gasten vaak nog een ontdek je plekje door de vele locaties in Makkum en op het strand. Misschien wel juist door de vele expositie-locaties was het nooit lang zoeken. De opzet van het kunstweekend is najaar 2016 gepresenteerd op de pitch avond voor het Ondernemersfonds Súdwest- Fryslân. Het idee werd daar ook beloond met een bijdrage uit dit fonds. Bijzonder om dat ruim een half jaar later het eindresultaat te zien. Een prima eerste editie waarbij in alle niveaus kunstuitingen konden worden bekeken. Het programma Wie goed het programma via de website of via het programmaboekje doornam kon naast beeldhouwwerk en schilderkunst ook bijzondere kunstuitingen vinden in Fiber-Art (wanddoeken), foto's, glaskunst, keramiek, sieraden, bloemsierkunst, objecten en muziek en zang vinden. Voor een niet kunstliefhebber is de scheidslijn tussen object en kunst soms 'fiber- dun' en valt de realistische schilderkunst meer in de smaak. Voor de liefhebbers van abstractere kunst viel juist het aanbod beeldhouwwerk, schilderwerk en ook Fiber-Art in de smaak. In grote lijnen overheerste de schilderkunst en beeldhouwwerk, maar was het aanbod muziek en beleving van de locaties waar de exposities bijzonder groot. Het oude centrum en ook het strand leent zich prima voor deze opzet. De openingsceremonie op vrijdag en later ook op zaterdagavond werden omlijst door pianomuziek door Kanako Inoue, een Japans - Nederlandse pianiste die met aanstekelijk enthousiasme klassiek werk speelde. Frjemd Folk, folkmuziek in het Anker en Samoosara, Klezmermuziek met Fryske teksten in de Van Doniakerk konden ook op veel bezoekers rekenen. Lokaal talent Van Jan Werkhoven, oud-fotograaf van de Makkumer Belboei, waren foto's te zien in de Bibliotheek. Daarnaast werd de fotograaf, uiteraard met fototoestel zelf ook gespot in Makkum. De lokale inbreng was groot en ook van een hoog niveau. Zonder namen te noemen kunnen veel exposanten trots zijn op hun eigen werk. Sommigen konden zelfs al werk verkopen. Dat kon niet met alle kunst, maar diverse werken zijn dit weekend van de hand gedaan. 'Voor een eventueel vervolg is het goed om te focussen op een bepaalde stroming kunst wat ook haar eigen publiek aantrekt', was een tip van een ervaren exposant, die de organisatie alvast meekreeg. Of dat noodzakelijk is weet ik niet. Juist de mix van een gebakken visje door de theatrale en muzikale heren van het Vishok tot een beeldentuin bezoek aan de Turfmarkt maakt het weekend bijzonder divers. Is ook een kracht. Over het hele weekend kwam veel publiek op de kunstroute af. Het overtrof zaterdag al alle verwachting en toen moest de zomerse zondag nog komen. Veel bekenden en familie die afkwamen op de kunst van de lokale exposanten. Daarnaast ook kenners die speciaal de kunstroute opzochten. Ondanks de concurrentie van veel andere activiteiten, Elfstedenweekend Bolsward bijvoorbeeld, wisten velen Makkum te vinden. Voor de organisatie in ieder geval voldoende motivatie om 


Uitnodiging voor jaarlijks concert Avondrust

In tegenstelling tot andere activiteiten in en rond Makkum trok de jaarlijkse Rommelmarkt van Actie Kerkenwerk wel veel belangstelling. Ruim 500 bezoekers namen op zaterdag 20 mei jl. een kijkje in Het Anker. Om 9.00 uur werden de deuren geopend van het Kerkelijk centrum. De kerk was afgeladen met meubels, boeken, elektronica, servies, kleding en noem maar op. Veel ging voor een habbekrats de deur uit. Een in het oog springend hoekje met sieraardewerk trok veel bekijks. Tientallen kerkelijke en niet-kerkelijke vrijwilligers hadden zich aangemeld om ondersteuning te verlenen. De rommelmarkt is niet alleen om geld in te zamelen voor de kerk en goede doelen. It is ek wichtich foar de grutte mate fan saamhoarichheid, vindt Martje Quarr_, It jout eltsenien in goed gefoel om der by te w_zen. Velen vrijwilligers hebben zich door de jaren heen een eigen plek verworven op de rommelmarkt. Martje: Dat wolle we oan de iene kant graach sa h_lden. Oan de oare kant realisearje we _s dat we ek mei de fergrizing te krijen ha.  Uiteraard kon er ook weer een gokje worden gewaagd bij het Draaiend Rad. De bordjes vlogen als zoete broodjes over de toonbank. Bij het kopen van een entreekaartje maakte je kans op een diner bon. Deze werd gewonnen door fam. Van den Heuvel op de Holle Poarte. Sponsoring voor deze dag is van groot belang. Martje: We ha foaral in protte sponsoring fan de Makkumer Middenst_n krigen. Dan mei seker wol neamd wurde. Mar ek in protte oare bedriuwen ha _s dit jier ta stipe west. De stichting MS werd dit jaar als goede doel gekozen. De stichting stimuleert en financiert wetenschappelijk onderzoek naar multiple sclerose. Bauke de Vries wil eveneens de stichting meer onder aandacht brengen. Hij bereidt zich momenteel voor om op de fiets de legendarische berg Mont Ventoux te beklimmen. Bauke zoekt sponsoren voor misschien wel de grootste uitdaging in zijn leven. Reitse Spanninga, (fan: Lekker ite mei Reitse) hoorde van het goede doel en bood spontaan aan om tijdens de rommelmark broodjes hamburger te verkopen. Aan het e inde van de dag werd de balans opgemaakt. Mede door de financi_le resultaten, het enthousiasme van de vele vrijwilligers en een volledig nieuwe commissie van Aktie Kerkenwerk is de rommelmarkt voor volgend jaar ongetwijfeld gewaarborgd.