Vogelwacht Makkum klaar voor broedseizoen

Donderdag 6 maart werd de 58e jaarvergadering van Vogelwacht Makkum gehouden. Naast de leden waren er ook weer een aantal boeren aanwezig waarvoor de wacht jaarlijks de nesten beschermt en de aantallen registreert. Dit jaar werd het jaaroverzicht kort doorlopen en mocht het bestuur een nieuw lid verwelkomen. Thea Buis. De functie broedzorgcoordinator was vacant en Thea gaat samen met een aantal leden zorgen voor de stads,- en tuinvogels. De focus hierbij ligt op het beheren van de aanwezige nestkasten in Makkum en het bij plaatsen van een aantal nestkasten. Veel dorpsgenoten hebben zelf een nestkast en weten doorgaans prima welk vogeltje daar in broed. In de pauze kon de vindddatum van het eerste kievitsei van de wacht Makkum weer geraden worden. Inmiddels is dat ei gevonden door Dries Roorda op 10 maart. Ronny Cuperus zat er met het raden maar 5 minuten naast zo blijkt. Voor hem de dr. Bogstrabeker 2019. Wido van Dijk wist de Facebook prijsvraag het best in te schatten. Na de pauze nam het bestuur de leden mee in alle activiteiten en beheeracties om de weidevogelkerngebieden rondom Makkum. Het afgelopen jaar is volop verbetering aangebracht met medewerking van het agrarisch collectief Súdwestkust en natuurlijk met de medewerking van de boeren. In een neergaande trend van het aantal weidevogels ziet de wacht de mozaieken waar de focus op ligt, in Makkum Noord en de Makkumer Noardermar juist toenemen. Ook zijn hier de kuikens redelijk tot wasdom gekomen. Dat gaat niet zomaar. Veel vernatting door plasdraspompen en veel uitgesteld maaien zorgt ervoor dat de vogels goed tot broeden komen. De percelen met kruidenrijk grasland moeten zorgen voor voldoende insecten voor de opgroeiende kuikens. Al met al moet een weidevogel na 4 weken broeden nog zeker 5 weken zorgen voor haar jongen. Precies de tijd dat de boeren volop het landwerk uit moeten voeren. Gelukkig zorgen de vogelwachters voor de nest,- en kuikenbescherming en gaat dat op veel plaatsen met een redelijk succes. De vroeg broedende kievit springt er de laatste jaren in negatieve zin uit doordat de kuikens in de eerste weken erg slecht weer en koude moesten trotsteren. Weinig insecten / voedsel en weinig energie maken de jonge kuikens erg kwetsbaar. Dit jaar hopen op een paar mooie laatste weken van april. De vondst van het eerste ei in de middelste klasse is donderdag 15 maart gevonden door Jetze Genee en de jeugdklasse is op het moment van schrijven nog altijd niet gemeld. De maisbou nabij Jelly en Sybren Mulder-Reitsma aan de Meerweg nabij Allingawier is speciaal voor de jongste eispeurders gereserveerd (tot en met 12 jaar kan dit zonder nazorgpas, daarboven graag samen met een vogelwacht lid/nazorger). De eventuele vondsten worden gemarkeerd met een stokje en ingevoerd in het BFVW registratiesysteem. Zie voor meer informatie www. bfvw.nl. Uiteraard mogen de kinderen ook in andere gebieden zoeken totdat het eerste ei gevonden is. Daarna gaan alle leden over tot de nazorg in hun eigen nazorgrayons. Bent u of ben jij geinteresseerd om dit voorjaar tussen april en juni een keer mee te gaan het veld in? Meld je dan bij een van de bekende nazorgers of via vogelwachtmakkum@ziggo.nl. Er is werk genoeg om 3.700 ha boerenland goed te beschermen!Ridderuurtje Met Willem & Max

Door Judith van Lavieren

Het programma voor Koningsdag is veelbelovend en ook de afsluiting is een bijzondere activiteit. Als ‘útsetter’ is er in de gelagkamer van de Prins een heus Ridderuurtje. Het is de bedoeling dat alle ridders van Makkum zich hier verzamelen. Alle andere Makkumers zijn van harte welkom om gezellig aan te schuiven bij het geheel . Een mooie gelegenheid om eens te aanschouwen wie de ridders van ons prachtige dorp zijn en te ontdekken hoeveel het er zijn. Onze Makkumer Willem & Max willen graag alle Ridders ontvangen! Zij doen dan ook een beroep op u om aan de Koninginnevereniging elke Makkumer door te geven die ooit deze eer te beurt viel, zodat ze geen enkele ridder missen . Het Ridderuurtje wordt opgeluisterd door muziek van de Hofnar en anekdotes van de Ridders. De presentatie ligt in handen van een bekende Makkumer. Tot slot van dit uurtje wordt de ‘MAKKUMER VAN HET JAAR’ uitgeroepen door de Koninginnevereniging van Makkum. Wie verdient het om in het zonnetje gezet te worden omdat hij of zij zoveel voor ons dorp doet? Ook hier is de hulp van de Makkumers bij nodig . De Koninginnevereniging ontvangt graag van u de namen van personen, duo’s of groepen die volgens u in aanmerking komen voor deze eretitel. U kunt de namen doorgeven door even binnen te lopen bij Durkje in de skearwinkel. Of door te mailen naar arie@bmebookings.nl of info@vannuyenmakkum.nlStichting Cultureel Podium: “Tresoar on Tour”

Door Sjoukje Steinhovden

De Stichting Cultureel Podium Makkum (CPM) had voor donderdagavond 7 maart een leerzame historische avond gepland. De heren Theo Kuipers en Johan Steendam van Tresoar, het Rijksarchief in Leeuwarden, waren uitgenodigd om geïnteresseerden te komen vertellen over de geschiedenis van Friesland en ook over Makkum specifiek. En geïnteresseerden waren er zeker: de gelagkamer van “De Prins” was net groot genoeg om iedereen te herbergen. De heren gaven aan de hand van dia’s een presentatie over wat Tresoar, ook wel “de schatkamer van Fryslân” genoemd, is en doet èn wat wij er als bezoekers kunnen doen. Het gebouw is zeven dagen per week geopend en heeft een ieder iets te bieden: van het uitpluizen van stambomen tot gewoon het lezen van een krant. Hoewel, gewoon, er zijn kranten die dateren van het jaar 1752! Tresoar beschikt over circa 15 km. boeken (dit zijn 5 à 600.000 stuks) en er is ook nog eens ca. 15 km. aan archief. Iedere laatste donderdag van de maand wordt er een gratis rondleiding georganiseerd. Na deze inleiding was het tijd voor de historische quiz over Fryslân. De aanwezigen braken hun hoofd over 26 zeer uiteenlopende vragen over hun provincie. Rembrandt en Saskia, Jopie Huisman, Hotze de Roos en Nienke van Hichtum: allemaal kwamen ze voorbij. Na een korte pauze ging de quiz verder, maar nu alleen met vragen over Makkum en directe omgeving. Veel van de aanwezigen leerden iets nieuws over hun woonplaats, bijvoorbeeld dat er 55 monumentale gebouwen in het dorp zijn. Nadat alle antwoorden gegeven en toegelicht waren bleek dat Otto Gielstra de meeste vragen goed beantwoord had: 41 van de in totaal 49. Gezien zijn achtergrond misschien geen grote verrassing, maar hoe dan ook een heel fraaie score. Hij werd beloond met een mooie prijs. Ook de heren Kuipers en Steendam werden aan het eind van deze geslaagde avond beloond: zij ontvingen van CPM-voorzitter Jan Lutgendorff ieder een fles wijn. !eloond: zij ontvingen van CPM-vWinterkosttoernooi Tennisvereniging

T.V. Makkum heeft zondag 24 februari haar winterkosttoernooi gespeeld. Fantastisch tennisweer en 16 enthousiaste tennisliefhebbers stonden garant voor een mooie tennismiddag. De 12 heren en 4 dames speelden over de hele middag gezien ieder 3 partijen van veertig minuten op één van de twee winterbanen. Om half zes werden de prijzen uitgedeeld aan de beste dame en de beste heer van deze tennismiddag. De prijswinnaars waren: Heren: 1e prijs Berrie Aalders. Dames: 1e prijs Geertina Bijlsma. Na de prijsuitreiking genoot men van stamppot zuurkool en stamppot hutspot. Pieter en Gelfke hadden 16 kilo ingrediënten tot een heerlijk maal bereid. Ook het toetje viel goed in de smaak. De avond werd voortgezet onder het genot van de nodige versnaperingen van de kantinecommissie. Op zaterdag 6 april vindt de open dag van de vereniging plaats. Iedereen van jong tot oud is van harte welkom om vrijblijvend kennis te maken met onze vereniging en om een balletje te slaan. Onze vereniging staat voor gezelligheid en gezond sportief bezig zijn. Op zaterdag 13 april is er een instuifochtend voor potentiele nieuwe leden. Tennisvereniging Makkum Louis, Bartina, Gelfke en Eddie e slaan.