Open Dag Woonzorgcentrum Avondrust

In het kader van de Week van Zorg en Welzijn werd bij Woonzorgcentrum Avondrust op zaterdag 17 maart de jaarlijkse open dag gehouden. De deuren stonden open voor potentiële werknemers en vrijwilligers, voor familieleden van bewoners, maar ook voor mensen die “gewoon even wilden komen kijken”. Belangstellenden werden verwelkomd met een kopje kofe en een stukje taart in het restaurant. Daar werd ook voor een vrolijke noot gezorgd door het koor Happy Together. Wie wilde kon een rondleiding krijgen door het hele gebouw en zo écht een kijkje achter de schermen nemen. Zo kon een van de twee huisartsenkamers worden bekeken. Deze kamers zijn bedoeld voor ouderen die tijdelijk extra zorg nodig hebben. Een samenwerkingsverband van Avondrust met het Sûnhûs maakt het mogelijk deze mensen drie tot zes weken in het woonzorgcentrum te laten verblijven met de verzekering de nodige zorg te ontvangen. Ook de bibliotheek, de afscheidsruimte, de badkamer, de gymzaal, de fysioruimte, de beautysalon (met pedicure en kapper) en diverse ruimtes voor dagbesteding konden worden bewonderd. Die dagbesteding bestaat uit verschillende activiteiten, waaronder schilderen. Het komt voor dat ouderen het gewoon eens proberen en dan zomaar ontdekken dat ze “het kunnen”. Een aantal schilderijen van de hand van bewoners hangt in de gangen en er zit echt bewonderenswaardig werk tussen! Het echtpaar Tolsma, dat sinds oktober/november 2016 in Avondrust woont, had ook de deuren van hun appartement geopend. Meneer Tolsma, negentig jaar maar nog steeds heel actief en druk met allerlei hobby’s zoals koor en knutselen, vertelde dat de verhuizing vanuit hun huis in Arum wel een erg grote overgang was, maar dat ze destijds geweldig werden opgevangen. Zijn vrouw, die minder goed ter been is, voegt toe dat ze nu niet meer terug willen. Eigenlijk dekt de benaming “Woonzorgcentrum” niet de volledige lading, want Avondrust herbergt niet alleen ouderen. Kinderdagverblijf Doerak is ook in het gebouw gehuisvest. Dit is voor alle partijen fjn, want jong en oud kunnen elkaar prima bezighouden. Zo zijn er voorleesbeppes voor de kinderen en komen op hun beurt de kinderen regelmatig op bezoek bij de ouderen. Er is dus wel het een en ander veranderd sinds Avondrust 250 jaar geleden begon in het armenhuis van de kerk...


Baby-boom plantdag 2018

Door Jetze Genee

Beschut is het in de nis van het nachtverblijf van de dieren in de Dorpstuin bij Avondrust. Daarbuiten niet. Evelien en Gerard van Makkum Aantrekkelijk Duurzaam schenken warme kofe of thee en er is suikerbrood. Ouders en grootouders van 12 nieuwgeboren Makkumers verzamelen zich voor de Baby boomplantdag van stichting MAD 2018. Buiten giert de ijzige wind, maar de locaties waar de bomen geplant gaan worden zijn enigszins beschut. Zaterdag 17 maart, een dag na het eerste Friese kievitsei valt de winter in. Dat weerhoudt MAD niet om de boomplantdag door te laten gaan. Een zestal in de Dorpstuin en een zestal in de Natuurspeelplaats op de voormalige fietscrossbaan. De ouders moeten de handen uit de mouwen steken en dat komt goed uit om warm te blijven. Met 12 fruitbomen is het nu al een behoorlijk goed gevulde boomgaard aan het worden waar over enkele jaren kersen, peren, appels, walnoot en perzik zullen groeien. Voor dit jaar staan er leuke theater en muziek evenementen gepland in de Natuurtuin en wordt het mini amftheater binnenkort afgerond. Benieuwd? Kom gerust een kijkje nemen, de paden zijn vrij te betreden.


Vogelwacht Makkum werkt aan weidevogels

Door Jetze Genee


Werkzaamheden Vogelwacht eerste weekend maart 2018. (Eigen foto).

Met de komst van de kievit, de grutto en al die andere broedvogels die ons na de winter komen verblijden, start voor Vogelwacht Makkum het seizoen 2018. Net zoals tuineigenaren hun tuin gereed maken voor het voorjaar werkt de wacht aan voorbereidingen in de weidegebieden rondom Makkum. Met 30 actieve vogelwachters wordt 3.700 ha van Zurich tot Ferwoude beheert in nestbescherming en kuikenoverleving. Dat doen de leden en vrijwilligers van de wacht samen met de boeren, jagers, it Fryske Gea en de studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en het Agrarisch collectief Súdwestkust. Boeren met de natuur De laatste jaren werkt de wacht steeds efectiever samen met bestuur en leden (de boeren) van het agrarisch collectief. Het collectief regisseert en coördineert het agrarisch natuurbeheer in deze regio. Door het toepassen van beheer zorgen boeren voor hoog water, geschikt land en later maaien. Als kostentegemoetkoming ontvangt de boer daarvoor een vergoeding per hectare. Met 200 leden en ruim 3.300 ha in beheer heeft het collectief een grote verantwoordelijkheid voor het landschap en biodiversiteit in de weidevogel gemeente Súdwest-Fryslân en een deel van De Fryske Marren. Klusweekend In het winterweekend begin maart zijn in het gebied de Jonkers (Makkum Noord) diverse werkzaamheden verricht. De rietput aan de zeedijk is gemaaid, bomen gesnoeid en op alle toegangshekken zijn bordjes geplaatst. Bordjes om aan te geven dat direct onder rook van woningen van it Mêd, tussen de Engwierderlaan, zeedijk en de manege nabij Cornwerd, een uniek weidevogelgebied ontstaat. Een handvol boeren in dit weidegebied staat open voor agrarisch natuurbeheer op hun land waarmee de weidevogels kans krijgen om hun jongen vliegvlug te krijgen. Later maaien, hoger waterpeil en strorijke stalmest zorgen dit voorjaar voor een mooi mozaïek van percelen waar kievit, grutto, tureluur en scholekster een goede basis hebben om in aantal te groeien. Voorjaar Ondanks de koude van het afgelopen weekend is het toch echt lente en duurt het niet heel lang meer voordat de Vogelwacht volop in actie is om vogels te helpen met het grootbrengen van jongen. U kunt daar zelf ook een bijdrage aan leveren. Nestkastjes ophangen, een eendenkorf plaatsen, uw tuin vogelvriendelijk inrichten en mee het weiland in om de nazorgers te helpen. Wanneer het u leuk lijkt om naast het volgen van de Facebookpagina Vogelwacht Makkum, ook een keer echt het voorjaar te beleven, u mag mee het land in om de nesten te zoeken of te helpen met tellingen. Enige kennis is een pré, maar de vogelwacht helpt u graag om dit bij te brengen. Aanmelden of vragen over uw tuinvogels kunt u stellen via vogelwachtmakkum@ziggo.nl of via de Facebookpagina.