Fleetwood Mac: The Incredible Story

 

 

Makkumer Belboei, Natuurmuseum Fryslân in 2023 100 jaar jong.
Foto: logo-natuurmuseum leeuwarden

 

Makkumer Belboei, Scouting Jambowa deelt Vredeslicht uit in Bolsward.
Foto: jambowa bolsward

 

Makkumer Belboei, Krystmerke Westerein Harich krijgt steeds meer kleur, licht en vorm .
Foto: kerstmarkt Harich

 

Makkumer Belboei, Jouster Fanfare Orkest pakt uit!.
Foto: jouster fanfare


Recent geplaatst, klik voor het volledige artikel

 

Scouting Jambowa deelt Vredeslicht uit in Bolsward....

 

Hulp bij hoge energierekening dorpshuizen Súdwest-Fryslân....

 

It Soal Workum wordt vijfde opvanglocatie in Súdwest-Fryslân....

 

Gemeente Súdwest-Fryslân verruimt doelgroep voor de Energietoeslag....

 

Sinterklaas aankomst in Makkum Zonnig, koud en....

 

Einde inzicht aan bouwoverlast kerkstraat 13?....

 


 

 

Makkumer Belboei, Bijke van wege succes verleng.
Foto: logo-pier21

 

Makkumer Belboei, Uitgeverij Wijdemeer uit Dokkum komt met 2 nieuw boeken.
Foto: wijdemeer-vdbij klein

 

 

Makkumer Belboei, Hulp bij hoge energierekening dorpshuizen Súdwest-Fryslân.
Foto: logo%20sudwest

 

Makkumer Belboei, It Soal Workum wordt vijfde opvanglocatie in Súdwest-Fryslân.
Foto: opvang workum it soal

 

Makkumer Belboei, Jongere kan langer thuiswonen, uitkering blijft gelijk .
Foto: logo%20sudwest

 

Makkumer Belboei, Gemeente Súdwest-Fryslân verruimt doelgroep voor de Energietoeslag .
Foto: logo%20sudwest

 

 

Makkumer Belboei, Alpha Cursus van start in Arum.
Foto: logo-alpha

 

Makkumer Belboei, Sinterklaas aankomst in Makkum.
Foto: aankomst%20makkum%20klein

 

Makkumer Belboei, Nieuw uiterlijk Ds. L. Touwenlaan krijgt vorm.
Foto: touwenlaan straten

 

 

Makkumer Belboei, Einde inzicht aan bouwoverlast Kerkstraat 13?.
Foto: kerkstraat 13 klein

 

Makkumer Belboei, Meer toegangskaarten voor activiteiten en evenementen verkocht via Ticketservice.
Foto: logo-vvvwaterland

 

 

Makkumer Belboei, Lezing Friese paleontoloog Anne Schulp in Natuurmuseum Fryslân.
Foto: anne schulp

 

Makkumer Belboei, 10.000e bezoeker voor T. rex in Town.
Foto: Trex%20in%20Town

 

Makkumer Belboei, Aanhoudende klachten en meldingen pand Kerkstraat 13.
Foto: puist

 

Makkumer Belboei, LUNA Waterstad een groot succes.
Foto: luna lichtfestival sneek

 

 

Makkumer Belboei, Molendag Súdwest-Fryslân.
Foto: molendag klein

 

Makkumer Belboei, Tijdelijke vergunning uitbreiding terrassen in Súdwest-Fryslân eindigt definitief.
Foto: logo%20sudwest

 

 

Makkumer Belboei, Schuifpuzzel met dank aan stichting Ald Makkum.

Schuif (TIK) puzzel
Foto uit archief Stichting Ald Makkum

Nadat je de puzzel hebt gestart. Tik op het blokje dat je wilt verplaatsen

 

 

 

 

Makkumer Belboei, Natuurmuseum Fryslân in 2023 100 jaar jong.
Foto: logo-natuurmuseum leeuwarden

 

Makkumer Belboei, Scouting Jambowa deelt Vredeslicht uit in Bolsward.
Foto: jambowa bolsward

 

Makkumer Belboei, Krystmerke Westerein Harich krijgt steeds meer kleur, licht en vorm .
Foto: kerstmarkt Harich

 

Makkumer Belboei, Jouster Fanfare Orkest pakt uit!.
Foto: jouster fanfare

 

 

Makkumer Belboei, Bijke van wege succes verleng.
Foto: logo-pier21

 

Makkumer Belboei, Uitgeverij Wijdemeer uit Dokkum komt met 2 nieuw boeken.
Foto: wijdemeer-vdbij klein

 

 

Makkumer Belboei, Hulp bij hoge energierekening dorpshuizen Súdwest-Fryslân.
Foto: logo%20sudwest

 

Makkumer Belboei, It Soal Workum wordt vijfde opvanglocatie in Súdwest-Fryslân.
Foto: opvang workum it soal

 

Sinterklaas aankomst in Makkum, Makkumer Belboei

Sinterklaas aankomst in Makkum

.......zonnig, koud en ?????????.......

Redactie Makkum 20-11-2022

Als zich al honderden mensen hebben verzameld op de haven in Makkum verschijnt een klein stoombootje bij de haven ingang. Verschrikte gezichten, vooral bij ouders. Wat is dit. Waar is de grote stoomboot. Sinterklaas komt toch niet met zo’n klein bootje. Daar kunnen nooit alle cadeautjes en snoepgoed op.

 

Het bootje nadert evenwel razendsnel en eenmaal voor de wal springen er twee Pieten uit met een groot net gevuld met pakjes. Iedereen voelt, nu ook de kinderen, dat er iets goed mis is. Ook Jetze Genee en zelfs wethouder Bauke Dam weten zich even geen raad met de situatie. De twee Pieten gaan er in tussen van door richting centrum. Door hun grote haast verliezen ze wel zo nu en dan een pakje. De eerst nog vriendelijk lachende verkeersregelaars voelen aan dat er wat fout zit, maar…….

 

Dan gaat er een zucht van verlichting door de nu wel heel veel mensen die naar de haven zijn gekomen. Een groot schip met aan dek veel Pieten. versiert met vlaggen en Sinterklaas zelf komt aanvaren. Hallelujah speelt de mooiste sinterklaasliedjes en iedereen lacht weer. Al handen schuddend ondergaat de Sint het welkomstwoord. 

 

Sinterklaas zelf omringt door vele Pieten zet voet aan wal.Sinterklaas zelf omringt door vele Pieten zet voet aan wal.

Vanaf de haven gaat Sinterklaas vergezeld van zijn Pieten die handen vol snoep uitdelen en nog meer snoep aan kinderen die tekening hebben gemaakt ,of zich hebben verkleed richting Markt. Ook hier natuurlijk de nodige plichtplegingen, maar helaas heeft Sinterklaas wel een beetje een vervelende mededeling.

 

Heel veel kinderen, enkele verkleed heten Sinterklaas welkom. Hallelujah verhoogt de feeststemming met vele mee te zingen kinderliedjesHeel veel kinderen, enkele verkleed heten Sinterklaas welkom. Hallelujah verhoogt de feeststemming met vele mee te zingen kinderliedjes

 

“Een paar, twee om precies te zijn, van zijn Pieten hebben veel cadeautjes meegenomen die voor de kinderen in Makkum waren. Sinterklaas wil het liever niet hardop zeggen, maar het was wel waar. Ze hadden ze gestolen”. Spontaan bracht één van de kinderen het gevonden pakje dat uit het net van de ‘boeven’ was gevallen terug naar Sinterklaas en daarna volgden meer kinderen.

 

Plotseling opnieuw veel onrust. Wie de ‘boeven’ heeft gevangen , misschien de verkeersregelaars, weten we niet maar met veel tumult werden de ‘deugnieten’ naar het podium gebracht. Ze wisten zelf ondertussen ook wel, dat het een hele foute en domme streek was geweest. Ze verontschuldigden zich dan ook wel duizendmaal. Hoe hadden ze zo onnozel kunnen doen. Verschrikkelijk.

 

Deze twee vriendelijk lachende verkeersregelaars waarschijnlijk niet, maar misschien hun collegaDeze twee vriendelijk lachende verkeersregelaars waarschijnlijk niet, maar misschien hun collega's

 

De boeven worden opgebracht.De boeven worden opgebracht.

 

Liep het gelukkig al met al toch nog goed af. Het was echter wel een hele lange ontvangst geweest en menig kinderkopje trok een beetje wit weg van de kou. Gelukkig konden ze nu allemaal naar plekken waar voor de verschillende leeftijdsgroepen leuke dingen werden georganiseerd. 

 

En later op de avond een paar liedjes zingen en de schoen opzetten. Sinterklaas was in Makkum met heel veel Pieten. Ze zouden vast in elk huis wel wat in de schoen stoppen.

 

 

Makkumer Belboei, Jongere kan langer thuiswonen, uitkering blijft gelijk .
Foto: logo%20sudwest

 

Makkumer Belboei, Gemeente Súdwest-Fryslân verruimt doelgroep voor de Energietoeslag .
Foto: logo%20sudwest

 

Makkumer Belboei, Alpha Cursus van start in Arum.
Foto: logo-alpha

 

 

Nieuw uiterlijk Ds. L. Touwenlaan krijgt vorm, Makkumer Belboei

Nieuw uiterlijk Touwenlaan krijgt vorm

Redactie Makkum 16-11-2022

Begin oktober ging de schop er in. In vier fasen wordt de Ds. L. Touwenkaan in Makkum aan gepakt. De tekeningen circuleerden al geruime tijd en velen hadden hun mening laten horen en naar weinigen werd geluisterd. Op het laatste moment moesten er nog aanpassingen worden ingetekend. De belangrijkste verkeersader naar het busstation en de Jumbo supermarkt wordt geplaveid met klinkers. 


Recentelijk hebben we gezien, dat dat in Bolsward al tot een extra kosten post van 365.000 euro heeft geleid. Na de herinrichting van de binnenstad begin dit jaar ontstonden klachten over geluidsoverlast, scheuren in muren en trillingen. Vervanging van de authentieke stenen, die niet geschikt bleken voor zwaar verkeer,  waren  de oorzaak.

Met de machine wordt de toekomstige rijweg gestraat.Met de machine wordt de toekomstige rijweg gestraat.

Afgelopen dagen zijn de stratenmakers begonnen met het leggen van de klinkers op de rijweg. Nu ziet her er op dit moment fraai uit. Ook de trottoirs liggen er weer in. Ze zijn zelfs breder dan voorheen en heel goed begaanbaar. Maar doordat de rijweg niet kan worden gebruikt zijn de voetpaden nu ook het domein van fietsers. Sommigen menen met gangetjes van rond de twintig   over het voetpad te moeten scheuren en via nadrukkelijk bellen worden andere gebruikers er op gewezen ruimte te maken. 

 

Fraaie brede voetpaden aan beide zijden van de weg.Fraaie brede voetpaden aan beide zijden van de weg.

 

Voorlopig zullen we over de gevolgen van de gemaakte keuzes weinig kunnen schrijven. Tot maart 2023 zal er nog volop aan de Touwenkaan worden gewerkt en zal het zware verkeer er nog geen gebruik van maken. Hopelijk kiezen de fietsers toch voor de rijbaan zodra dit weer mogelijk is, want de huidige situatie is voor ouderen en kleine kinderen best wel gevaarlijk. Misschien toch even afstappen en lopen als er andere gebruikers zijn, is een regelmatig gehoorde opmerking door de mensen die dagelijks even komen kijken hoe het werk vordert.

 

 

 

Einde inzicht aan bouwoverlast Kerkstraat 13?, Makkumer Belboei

Einde inzicht aan bouwoverlast Kerkstraat 13?

Redactie Makkum 16-11-2022

De puist van Makkum. Zo wordt gesproken over het pand aan de Kerkstraat 13 in Makkum. Halverwege 2015 werd er een omgevingsvergunning verleend voor de restauratie van het pand. Voor het gevoel van veel mensen gebeurde er echter weinig en zagen zij de conditie van het pand eerder achter uitgaan dan vooruit. 

Aan de kant van de Kerkstraat staat het pand er nu al heel lang zo bij.Aan de kant van de Kerkstraat staat het pand er nu al heel lang zo bij.

 

Dit leidde tot vragen binnen de ALV van Plaatselijk Belang maar ook vanuit de politiek. Onlangs konden we schrijven dat er begin november een overleg zou plaatsvinden tussen de eigenaar en een toezichthouder bouw/ruimtelijke ordening/sloop .

 

Het overleg heeft inmiddels plaatsgevonden en de conclusie luidde dat er binnen meer is gebeurd aan het casco van het pand dan buiten doet vermoeden. Ook de eigenaar deelde de mening dat de bouwwerkzaamheden erg lang duren. Er is een nieuwe planning gemaakt waarin concrete afspraken zijn opgenomen. De bouwer is van plan om na januari 2023 fulltime aan het project te gaan werken. Dan worden de werkzaamheden aan de buitenzijde opgepakt. 

 

Kerkstraat 13 vanuit de Vermaningsteeg.Kerkstraat 13 vanuit de Vermaningsteeg.

 

Makkumer Belboei, Meer toegangskaarten voor activiteiten en evenementen verkocht via Ticketservice.
Foto: logo-vvvwaterland

 

Makkumer Belboei, Lezing Friese paleontoloog Anne Schulp in Natuurmuseum Fryslân.
Foto: anne schulp

 

Makkumer Belboei, 10.000e bezoeker voor T. rex in Town.
Foto: Trex%20in%20Town

 

 

Makkumer Belboei, Aanhoudende klachten en meldingen pand Kerkstraat 13.
Foto: puist

 

Makkumer Belboei, LUNA Waterstad een groot succes.
Foto: luna lichtfestival sneek

 

Makkumer Belboei, Molendag Súdwest-Fryslân.
Foto: molendag klein

 

Makkumer Belboei, Tijdelijke vergunning uitbreiding terrassen in Súdwest-Fryslân eindigt definitief.
Foto: logo%20sudwest