Uniformcommissie CMV Hallelujah blij met opbrengst statiegeldactie Jumbo Supermarkt

Christelijke Muziekvereniging Makkum is al enige tijd bezig geld in te zamelen voor de aanschaf van nieuwe uniformen. Verschillende acties werden op touw gezet. Sommige zaken zoals nieuwe overhemden voor de mannelijke korpsleden konden al aangeschaft worden. Ondertussen blijven de Hallelujahnen onder leiding van een uniformcommissie actief om ook het laatste en meest kostbare doel werkelijkheid te laten worden: alle leden van de drumband in een nieuw uniform steken. Bij Supermarkt Jumbo Kooistra mocht CMV Hallelujah lange tijd als een van de goede doelen op de donatieknoppen van de statiegeldmachine staan. Afgelopen vrijdag was deze periode afgelopen. Rianne Kooistra en Feddie de Boer van de uniformcommissie van Hallelujah ontvingen uit handen van filiaalmanager Angelique Jilderts een mooie bos bloemen. Uniformcommissie CMV Hallelujah blij met opbrengst statiegeldactie Jumbo Supermarkt Op dat moment werd op een cheque ook het gespaarde bedrag bekendgemaakt. Het was een flink bedrag, maar liefst 894,55 euro. “Natuurlijk willen we Jumbo bedanken en alle mensen die gedoneerd hebben. We zijn hierdoor al een eind op weg! Bedankt!”, aldus de uniformcommissie.Arjen Doedel, raadslid uit Makkum

Door Judith van Lavieren

Arjen Doedel werd twee jaar geleden gekozen in de raad. “Nu ik halverwege de rit ben vind ik het leuk om in de Makkumer Belboei te vertellen over mijn ervaringen.” Raadslid zijn brengt het nodige werk met zich mee: er moeten veel stukken gelezen worden en je moet veel vergaderen. Geen bezwaar voor Doedel, hij vindt het vooral leuk en leerzaam om met zoveel mensen in gesprek te kunnen gaan. In de commissie DSO, wat staat voor Doarp Stêd en Omkriten, houdt hij zich bezig met ruimtelijke ordening, vergunningen, monumentenzorg, toerisme en infrastructuur. “Je bent raadslid voor de hele gemeente Súdwest-Fryslan, maar je eigen dorp daar heb je uiteraard bovengemiddelde belangstelling voor. Makkum is de vierde kern van onze gemeente, maar laat zich relatief weinig horen”, aldus Doedel. Als raadslid uit Makkum probeert Doedel zijn eigen dorp meer in beeld te krijgen en zijn dorpsgenoten aan het woord te laten komen. Zoals bijvoorbeeld recent tijdens de Tafel van Makkum. Makkumers konden hier meepraten over de bestemming van de locatie Tichelaar. “De eigenaar wil graag een woonfunctie aan de locatie gegeven. Dat werd breed gedragen, wanneer er tenminste aandacht is voor verschillende doelgroepen. De ouderen en mensen die beschut willen wonen verdienen aandacht, maar zeker ook de jongeren die doorstroommogelijkheden moet hebben in eigen dorp.” Persoonlijk zou Doedel ook graag een ‘ode aan de historie’ willen brengen in het pand: er een soort oudheidskamer in vestigen waarin de visserij, scheepsbouw en het aardewerk van Makkum aandacht krijgen. De Touwenlaan is een ander stukje Makkum dat zich in de bijzondere belangstelling van Doedel mag verheugen. “Toen ik net in de raad zat werd er een lijst van de 20 slechtste wegen van Súdwest-Fryslan gepubliceerd. De Touwenlaan stond er ook op maar behoorde niet tot de wegen waar geld voor was. Zodra hier geld voor is wil ik graag in overleg met de omwonenden aan de slag met de inrichting en veiligheid van de Leane.” Als Makkumer voelt hij uiteraard ook de enorme druk die er op onze leefomgeving staat. “Er komen grote veranderingen aan. Ik denk dat veel Makkumers nog geen idee van de omvang hebben.” Het inspireerde hem tot het indienen van een motie die unaniem werd aangenomen: Naast Windpark Fryslan wil Súdwest niet meer windparken en drijvende zonnepanelen binnen de gemeentegrenzen. Dat de raad hier unaniem over was wil echter niet zeggen dat dit niet gebeuren kan, want uiteindelijk zijn het beslissingen van het Rijk.” “Niet altijd neem je een beslissing met plezier”, stelt Arjen. “Je moet altijd alle belangen tegen elkaar afwegen en daarnaast moet je je houden aan de geldende wetten. Een balans vinden tussen betrokkenheid en de juiste afstand van het onderwerp. Besturen stelt je soms voor lastige afwegingen.” Een keer besloot Doedel niet deel te nemen aan de stemming ook al was het een typisch Makkumer onderwerp wat ter tafel lag. “Mijn vriendin werkt bij De Vries en daarom heb ik niet meegedaan aan de stemming over de uitbreiding van De Vries.” De conclusie halverwege ‘de rit’ is positief: leuk en leerzaam zijn de steekwoorden. Heeft Arjen ook nog een boodschap voor de Makkumers? “Ik hoop dat ze me vragen blijven stellen over de zaken die Makkum aangaan, dat ze me op de hoogte houden van wat er allemaal speelt. Daarvoor kunnen ze altijd bij me terecht.”Mooie bedrijvendag in Ferwoude

Vanwege het 100 jarig bestaan van Ferwoude, organiseerde de “commissie 100 jaar dorpsbelang” een bedrijvendag. Alle bedrijven van Ferwoude werden gevraagd om mee te doen. Dit resulteerde in het meedoen van 18 bedrijven. Van boeren tot garagedeuren, van paarden tot stenen, van een pottenbakkerij tot slaapzalen, van schilderijen tot palletkachels en van ouwe tractoren tot een sportzaal. Iedereen was welkom om van 10 uur -15 uur een kijkje achter de schermen van de bedrijven uit Ferwoude te nemen. Het was prachtig weer waardoor iedereen de fiets pakte en er zo een mooie route van maakte. De dag was te kort om alle bedrijven te bezoeken. Op vele plaatsen kon men koffie drinken en voor de lekkere trek was het dorpshuis geopend. Iedereen maakte hier gretig gebruik van. De dag werd afgesloten met in de avond een koud buffet. Al met al een geslaagde dag en wie weet in de toekomst voor herhaling vatbaar /oud buffet.SUPERZATERDAG

CMV Hallelujah viert 125-jarig jubileum met streetparade en concert

Door Judith van Lavieren

Op 19 oktober wordt het 125-jarig bestaan van CMV Hallelujah gevierd. In het centrum start vanaf 14.00 uur een ware primeur voor Makkum: een streetparade. Zeven verschillende bands zullen zich aan de Makkumers presenteren waaronder natuurlijk onze eigen onvolprezen Makkumer drumband. In de komende Makkumer Belboeis leest u meer over de bijzondere gasten die de drumband gaat verwelkomen. ’s Avonds komen de leden van jeugdkorps De Notenkrakers en het harmonieorkest in actie. Hun missie is feest maken! Momenteel wordt er druk gerepeteerd. De avond wordt gevuld met vrolijke stukken die garant staan voor muzikaal plezier voor jong en oud. Ook het orkest heeft een bijzondere gast uitgenodigd. Piter Wilkens komt naar het MFC! Er wordt een programma gebracht waarin afwisselend solo en gezamenlijk opgetreden wordt. Piter Wilkens begon in 1979 als bassende punkrocker in de band Okke Hel. Hij ontwikkelde zich in de loop der jaren tot bekende Friese troubadour en singer-songwriter. In 2010 kreeg hij daarvoor erkenning. Hij ontving de Bernlefpriis, een muziekprijs van de provincie Fryslân. Piter Wilkens is een veelzijdig man. Treedt als muzikant op in verschillende samenstellingen, heeft vele cd’s gemaakt, in het theater gestaan en is initiator van het Frysk Sjonger Gala. In 2012 vierde hij zijn zilveren jubileum als muzikant. CMV Hallelujah wil slechts een tipje van de sluier oplichten over de inbreng van Piter Wilkens op het concert. “Knoopkes en Beerenburch zullen zeker gezongen worden en wellicht zien we ook nog even de rock-’n-roll kant van Piter. Het is een publiek geheim dat hij een groot fan is van Elvis Presley…” Het concert in het MFC begint op 19 oktober om 20.00 uur. De zaal zal om 19.30 uur open gaan. De voorverkoop van de kaarten start binnenkort. Informatie daarover komt in de Makkumer Belboei en op Facebook. Er komt een speciale aanbieding voor donateurs, daarover later meer. Hou 19 oktober alvast vrij in uw agenda!