Modeshow bij Ziezo

Door Sjoukje Steinhovden

Twee keer per jaar organiseert Alie van der Veer voor haar modezaak Ziezo een modeshow en op zaterdag 23 maart was het tijd voor de voorjaarseditie van 2019. Onder een voorzichtig lentezonnetje lieten zes modellen de mode van komend voorjaar en zomer zien. Alie had drie rondes gepland, die alle drie goed bezocht werden. Traditiegetrouw zorgde “huis-dj” Cees Jaspers voor passende muziek terwijl de modellen de catwalk op en neer liepen. Gonny Bosgraaf introduceerde de modellen en hun kleding op vakkundige en soms humoristische wijze. De gehele dag was ook Henny Dijkstra van Blèzi (afkorting van “blijft zitten”) aanwezig om geïnteresseerde dames make-up adviezen te geven. Het belooft een kleurrijk en vrolijk seizoen te worden, in ieder geval op modegebied. Er was veel geel, groen en rood te zien, in vrolijke prints of effen. Gecombineerd met zwart en/of wit wordt het helemaal trendy. En alles mag: streep op bloem is geen probleem, als het maar in dezelfde kleurencombinaties is. Ook zij die niet van zoveel kleur houden komen overigens aan hun trekken: natuurtinten zijn ook in en ook blauw, zwart en wit blijven populair. Er werd trouwens niet alleen kleding geshowd; er was ook een behoorlijk assortiment aan schoenen, tassen en sjaals die de outfits compleet maakten. Na de shows was het bovengemiddeld druk in de winkel: veel dames wilden de getoonde (en ook andere) combinaties even uitproberen. En behalve voor het uiterlijk was er ook aandacht voor de innerlijke mens: Alie had gezorgd voor een lekker hapje en een drankjeDrie decadente dames in It Posthûs

Door Judith van Lavieren

Op vrijdag 22 maart genoten 34 gasten in It Posthûs van een theaterdiner. Maartje en Alwin hadden voor de derde keer het gezelschap van Van Ravesteijn Entertainment uit Leeuwarden uitgenodigd. Dit maal werd het stuk De drie decadente dames opgevoerd: over drie zussen die op zoek zijn naar een chauffeur. Direct bij binnenkomst werd het publiek bij het stuk betrokken. Er moest een sollicitatieformulier ingevuld worden met vragen over rijvaardigheid, looneisen, boetes en allergieën. Terwijl het stuk opgevoerd werd konden de gasten genieten van een viergangendiner. Ditmaal niet ‘tussen de bedrijven door’, zoals bij de vorige stukken. De zussen bemoeiden zich uitdrukkelijk met de bediening en ook op de acteertalenten van Maartje werd een beroep gedaan.”De onnozelste zus wordt in het stuk steeds afgesnauwd. Tijdens het stuk bleek dat ook van mij verwacht werd dat ik haar ‘commandeerde’. Even wennen om een rol te spelen en dat alles zo ‘rommelig’ door elkaar liep, maar het pakte heel leuk uit”, vertelt Maartje. De zussen beoordeelden de antwoorden op de sollicitatieformulieren openlijk en kozen vervolgens kandidaten uit die nog aanvullende testen moesten uitvoeren.Een zeer interactief stuk. “Een lekker gekke geslaagde avond met veel plezier”, concludeert Maartje Op grond van de goede ervaringen met de vorige theaterdiners ( Bruiloft en Anna en ús Heit) was het diner snel uitverkocht. “Volgend jaar organiseren we zeker weer een theaterdiner”aldus Maartje. Op 5 april organiseren Alwin en Maartje een benefietavond t.b.v. onderzoek naar alvleesklierkanker. Voor dit diner zijn nog enkele plaatsen vrij. Info en de voortgang van de verschillende acties rond deze avond kunt u volgen op de Facebookpagina van it Posthûs.Jaarvergadering 2019 Plaatselijk Belang Makkum

Door Sjoukje Steinhovden

De 110de editie van de jaarvergadering van de stichting Plaatselijk Belang Makkum (PBM) werd gehouden op donderdag 21 maart 2019. Het was de laatste onder voorzitterschap van Martin de Jong, die na vier jaar de voorzittershamer doorgaf aan Ruud Wijntjes. Ook Peter Lieverdink en Sandy Rinia traden af als bestuurslid. Als nieuwe bestuursleden werden voorgesteld en aangenomen de dames Paulina Brouwer en Catharina Wortmann. Buurtagenten Sierd Steigenga en Annie Rinia waren te gast om iets te vertellen over de veiligheid in Makkum. Daarmee blijkt het goed gesteld: er zijn geen extreme dingen gebeurd het afgelopen jaar. Zaken als overlast door verwarde personen en door jeugd, inbraak, vernieling, drugs, mishandeling en fietsendiefstal komen wel voor, maar vergeleken met andere plaatsen in de buurt gelukkig niet vaak - hoewel elk voorval er natuurlijk één te veel is. De agenten riepen de burgers op niet alles af te laten hangen van de politie, maar indien mogelijk ook zelf actie te ondernemen. Het oprichten van een buurtapp werd als voorbeeld genoemd. Wie meer wil weten over hoe WhatsApp buurtpreventie werkt of zelf een groep wil oprichten kan een e-mail sturen naar melkvaart@gmail.com. Arnold Walinga van de Vereniging van Bedrijven (VVB) was uitgenodigd om uitleg te geven over het Omgevingsfonds Windpark Fryslân. Binnen een straal van iets meer dan 10 km. worden 89 windmolens geplaatst in het Friese deel van het IJsselmeer. Het streven is om dit in juni 2021 te hebben gerealiseerd. Vanaf dan zullen wij als inwoners van Fryslân meeprofiteren van dit park. Jaarlijks gaat er, gedurende de 20 jaar dat het windpark zal staan, een bedrag van ongeveer € 720.000,00 van het windpark naar het fonds. Hoe dit geld precies besteed gaat worden? Die beslissing is aan bedrijven, organisaties en particulieren uit het betrokken gebied, aan ons dus! Er zullen géén gemeentelijke zaken uit dit fonds worden gefinancierd; het is de bedoeling het geld te gebruiken voor iets dat toegevoegde waarde geeft aan het gebied. Er is een adviesraad aangesteld met tien leden en er komt een loket waar plannen, inclusief voorstel tot uitwerking, kunnen worden ingediend, rechtstreeks bij de adviesraad. Omdat de bestaande Dorpsvisie dateert van 2008 is het tijd voor een nieuwe: de Dorpsvisie 2019-2030. Vorig jaar is een werkgroep van 14 Makkumer vrijwilligers aan de slag gegaan met inventariseren en discussiëren. Zeer uiteenlopende onderwerpen, waaronder wonen, werken, economie, verenigingen, recreatie en duurzaamheid, zijn hierin meegenomen. Bestuurslid Marc Kamerbeek benadrukte dat het niet de bedoeling is meteen oplossingsgericht te werken: een visie is een visie en PBM blijft afhankelijk van wat de overheid heeft vastgelegd. Het concept van de nieuwe Dorpsvisie is inmiddels te lezen op www.pbmakkum.nl. Ook liggen er exemplaren ter inzage in de bibliotheek. Door middel van een video liet Ruud Wijntjes zien wat PBM het afgelopen jaar allemaal heeft bereikt en bewerkstelligd. Het parkeerbeleid, het gebrek aan AED’s, de landelijke opschoondag, het recente bezoek van de burgemeester en natuurlijk de nieuwe pinautomaat: het zijn maar een paar voorbeelden van zaken die nog eens de revue passeerden. Na de rondvraag was het tijd voor bloemen en een cadeau voor de aftredende bestuursleden. Terugkijkend vond Martin dat er in de vier jaren van zijn voorzitterschap veel bereikt is. Hij riep de mensen op niet alleen te kijken naar wat nìet goed gaat, maar juist ook naar wat wèl lukt, waarop de nieuwe voorzitter de vergadering sloot.Tennisdag voor de basisscholen

Door Judith van Lavieren

Het wordt voorjaar en dat betekent (o.a.) dat het tennisseizoen weer voor de deur staat. In samenwerking met de buurtsportcoach organiseerde het jeugdbestuur van de tennisvereniging Makkum op donderdag 21 maart een tennisdag voor de kinderen van groep 3 t/m 6 van alle drie de basisscholen. Uiteraard in de hoop om meer jeugdleden te werven voor de vereniging, maar ook zeker in het kader van “kinderen meer in beweging laten komen”. Al om half negen ’s ochtends was de eerste groep, afkomstig van De Populier, paraat. De kinderen van De Ark en St. Martinus volgden later op de dag. Tennisleraar Jacco Hanewald begon met de vraag of de kinderen er zin in hadden en hij kreeg een enthousiast “JAAAAA” als antwoord. Al snel bleek dat dit geen loze kreet was: vol overgave stortten de kinderen zich op de opdrachten die Jacco hen gaf. Er werd begonnen met een warming up en toen iedereen op temperatuur was, was het tijd om het balgevoel te trainen door een tennisbal te laten stuiteren en hem daarna weer te vangen. In het begin vlogen de ballen nog alle kanten op, maar al snel kregen de kinderen de bal beter onder controle. Daarna mochten ze een racket nemen en laten zien of ze de bal daar, al lopend, op konden laten liggen. Jacco vergeleek dit heel beeldend met het werk van een ober. Tenslotte mocht er (eindelijk) worden overgespeeld. Ondanks dat het voor de grote meerderheid van de kinderen de eerste keer Tennisdag voor de basisscholen was dat ze een tennisracket vasthielden ging dit helemaal niet slecht. Voordat iedereen het wist zat de tijd er alweer op en moesten de ballen en de rackets weer worden ingeleverd. Maar Jolanda en Oane van de jeugdcommissie vertelden dat er ook op woensdagmiddag 27 maart nog een gratis les zou worden aangeboden, zodat de kinderen er ècht achter kunnen komen of tennis iets voor hen is. In de week na de open dag van 6 april begint het seizoen officieel en daarmee ook de lessen: elke woensdagmiddag.