SC Heerenveen tegen Top Oss bij SV Mulier in Witmarsum

 

 

Makkumer Belboei, Herdenkingsdienst voor William Stuckey.
Foto: Fekke%20Bandstra

 

Makkumer Belboei, Plan voor 43 woningen op voormalige Tichelaar-locatie Makkum.
Foto: tichelaar-woningen

 

Makkumer Belboei, Gelukkig en gezond ouder worden.
Foto: logo-stipepunt


Recent geplaatst, klik voor het volledige artikel

 

Herdenkingsdienst voor William Stuckey in Makkum.....

 

24 juni: - Plan voor 43 woningen op voormalige Tichelaar-locatie Makkum.....

 

23 juni: - 450 jaar Koninklijke Tichelaar in Makkum.....

 

21 juni: - Gemeente Súdwest-Fryslân steunt boeren....

 

15 juni: - Informatiebijeenkomst participatieproces Simmerfjild Makkum.....

 

9 juni: - Makkum krijgt glasvezelnetwerk.....

 


 

 

Makkumer Belboei, Aanbiedingsdocument Friese IJsselmeerkust.
Foto: logo-frieseijsselmeerkust

 

Makkumer Belboei, 450 jaar Koninklijke Tichelaar in Makkum.
Foto: tichelaar-450

 

Makkumer Belboei, Gemeente Súdwest-Fryslân steunt boeren.
Foto: logo%20sudwest

 

 

Makkumer Belboei, SC Heerenveen - Top Oss.
Foto: logo-mulier

 

Makkumer Belboei, Informatiebijeenkomst participatieproces Simmerfjild Makkum.
Foto: logo nieuwbouw

 

Makkumer Belboei, Makkum krijgt glasvezelnetwerk.
Foto: deltafiber%20makkum

 

 

Makkumer Belboei, VV Makkum viert 75 jarig jubileum.
Foto: vvMakkum%20jubileum

 

Makkumer Belboei, Makkum Art 2022 officieel geopend.
Foto: Makkum%20Art%20Opening

 

Makkumer Belboei, Brand op de 'duikboot' Redbad.
Foto: brand%20redbad

 

Makkumer Belboei, Makkum MOOISTE dorp van Friesland.
Foto: logo makkum

 

 

Makkumer Belboei, Schuifpuzzel met dank aan stichting Ald Makkum.

Schuif (TIK) puzzel
Foto uit archief Stichting Ald Makkum

Nadat je de puzzel hebt gestart. Tik op het blokje dat je wilt verplaatsen

 

 

 

 

Herdenkingsdienst voor William Stuckey, Makkumer Belboei

Herdenkingsdienst voor William Stuckey in Makkum

... bemanningslid van de STIRLING EH 889...

Klaas Groeneveld/Redactie Makkum 26-06-2022

Zaterdag 25 juni 2022 vond op de begraafplaats in Makkum een korte herdenkingsdienst plaats bij het graf van William Stuckey. In de nacht van 23 op 24 juni 1943 onderschepte ‘Nagtjagerpilot’ Vinke van de Fiegerhorst Leeuwarden boven het IJsselmeer de bommenwerper STIRLING EH 889. De bommenwerper wordt geraakt en stort neer in het IJsselmeer. Alle bemanningsleden komen hierbij om het leven.

De piloot Thomas Fraser McCroirie werd gevonden en begraven in Molkwerum. Het gebeuren heeft toentertijd een diepe indruk gemaakt in het dorp. En dit meeleven duurt tot op de dag van vandaag voort. Elk jaar is er de dodenherdenking, en staat de bevolking nadrukkelijk stil bij deze jongeman, die zijn leven gaf voor onze vrijheid.


In de loop van de jaren verzamelden geïnteresseerden meer gegevens omtrent het toestel, de opdracht die ze zouden uitvoeren in de nacht van 23 op 24 juni 1943, en ook werd gezocht naar wat er met de andere bemanningsleden was gebeurd. 

 

Missing Airmen

Met name Fekke Bandstra en andere leden van de Stichting Molkwar 2000 zochten actief, en uiteindelijk kwam het tot een plan, om dit grootser aan te pakken. Er moest een gedenkplek komen, en na informatie ingewonnen te hebben kwam men er achter, dat er geen monument was, specifiek ter nagedachtenis aan Vermiste Bemanningsleden. De onthulling zou plaatsvinden in 2020, maar ook hier kwam er vertraging, door corona. Toen de fondsen waren aangeboord, en de kunstenaar het monument gereed had, en de vergunningen rond waren om het gedenkteken te plaatsen in het water van het IJsselmeer, was het moment aangebroken, om een uitgebreid programma te maken, om de bemanningsleden te eren.

 

Familieleden uit Canada, Nieuw Zeeland, Engeland volgen de herdenkingsdienst in MakkumFamilieleden uit Canada, Nieuw Zeeland en Engeland volgen de herdenkingsdienst in Makkum

 

Dit weekend zijn een groep van 15 familieleden, uit Canada, Nieuw Zeeland, Engeland te gast in Molkwerum, voor een driedaags programma. Zondagmiddag 26 juni wordt het monument “Missing Airmen” onthuld.

 

Ter herdenking van de bemanningsleden, is zaterdag 25 juni een rondgang gemaakt langs de graven van de bemanningsleden, waarvan de naam en het graf bekend is. Helaas is niet bekend, of Graigner en Richards ergens begraven zijn als “Onbekende RAF-man”, of dat zij een zeemansgraf vonden in het IJsselmeer. Per bus werd een rondrit gemaakt, en een korte herdenking gehouden bij het graf van Kennedy in Middenmeer, van de tweelingbroers Todd in Medemblik, en van Stuckey in Makkum. 

 

Het lichaam van William Stuckey, 29 jaar, werd een maand later aangetroffen aan de oever van het IJsselmeer, nabij Gaast / Ferwoude, en de volgende dag op zondag 25 juli 1943, 12.45 uur, begraven op het kerkhof te Makkum. Dominee Touwen leidde de dienst, en Bergsma,en een  politieman, en Van der Meer van de gemeente waren daarbij aanwezig, alsook twee Duitse militairen, die een ere-salvo afschoten boven het geopende graf. De naam en het dienstnummer van William Stuckey konden bij aantreffen direct worden genoteerd, waarschijnlijk aan de hand van een metalen militair plaatje, aan een ketting om zijn nek. 

 

Het Comité Dodenherdenking Makkum verleende haar medewerking, De vlag van Engeland hing halfstok: er werd een krans en bloemen gelegd bij het graf van Stuckey. Toespraken van Bandstra en Klaas Groeneveld gaven duiding aan de levensloop van William Stuckey, en hoe het verder ging met zijn weduwe Peggy en hun twee zoontjes. De oudere broer Edward Stuckey kwam zijn belofte aan William na, en nam de zorg op zich van het jonge gezin. Naderhand is hij gehuwd met Peggy.

 

Fekke Bandstra, de broers Stuckey en Klaas Groeneveld bekijken informatie over vindplaatsen van lichamenFekke Bandstra, de broers Stuckey en Klaas Groeneveld bekijken informatie over vindplaatsen van lichamen

 

Op de begraafplaats in Makkum liggen verhoudingsgewijs veel omgekomen ‘airmen’. Er zijn ook een aantal graven waar een grafsteen ontbreekt. Van deze omgekomen ‘airmen’ kon niet worden vastgesteld wie zij waren. Hoogstwaarschijnlijk zal dit ook nooit meer veranderen, want zelfs nu nog wordt de beschikbare informatie door de Engelsen nog steeds geclassificeerd als geheim. De reden dat er in Makkum relatief veel ‘airmen’ begraven liggen ten opzichte van andere plaatsen in de buurt komt waarschijnlijk door de ligging aan het IJsselmeer.  Zuidwesten wind en de vissersnetten langs de Afsluitdijk zorgden ervoor dat de lichamen van omgekomen ‘airmen’ door vissers werden gevonden en meegebracht naar de afslag in Makkum. Waar zij werden begraven.

 

 

 

Plan voor 43 woningen op voormalige Tichelaar-locatie Makkum, Makkumer Belboei

Plan voor 43 woningen op voormalige Tichelaar-locatie Makkum

....gericht op aantal voldoende zorgwoningen...

Persbericht/Redactie Makkum 25-06-2022

Het college van Súdwest-Fryslân heeft ingestemd met de plannen voor 43 nieuwe woningen op de voormalige Tichelaar locatie aan de Turfmarkt in Makkum. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt de komende weken ter inzage. Het plan is een initiatief van Paavon Vastgoed B.V. en zorgorganisatie Patyna. 

 

Het plan van beide initiatiefnemers is vooral gericht op het uitbreiden van het aantal zorgwoningen. En dat is precies waar behoefte aan is, legt wethouder Bauke Dam uit: “Er ligt een grote uitdaging om tot voldoende zorgwoningen te komen. Het plan van de ontwikkelaars om voor een groot deel zorgwoningen te ontwikkelen, helpt ons in die uitdaging. Daarnaast hopen we dat dit ook een stroom op gang brengt die kansen biedt aan jongere kopers.”

 

Nieuw bestemmingsplan nodig

Het voorlopige plan bestaat uit een woonzorgzone met wonen en zorg, wonen voor ouderen en/of jongeren, en een aantal collectieve woonvoorzieningen, waaronder een buurtkamer. In totaal bestaat het plan uit 43 woningen: 32 zorgwoningen, 4 seniorenwoningen en 7 appartementen. Omdat het huidige bestemmingsplan niet voorziet in de mogelijkheid tot het bouwen van deze woningen, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. 

 

Het voorontwerp van dit nieuwe bestemmingsplan ligt vanaf 22 juni 6 weken ter inzage. Belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen hun zienswijze indienen. 

Komen hier 43 nieuwe woningen?Komen hier 43 nieuwe woningen?

 

Makkumer Belboei, Gelukkig en gezond ouder worden.
Foto: logo-stipepunt

 

Makkumer Belboei, Aanbiedingsdocument Friese IJsselmeerkust.
Foto: logo-frieseijsselmeerkust

 

 

450 jaar Koninklijke Tichelaar in Makkum, Makkumer Belboei

450 jaar Koninklijke Tichelaar in Makkum

...aanvulling op de tentoonstelling Tichelaar & Humade...

Persbericht Makkum 25-06-2022

Op een kaart van Caspar de Robles uit 1572 staat de oudste vermelding van een steenfabriek in Makkum. Exact op het oude terrein van Koninklijke Tichelaar. Deze “bricceria” markeert het begin van meer dan vier eeuwen aardewerk en keramiek van Koninklijke Tichelaar in Makkum. Koninklijke Tichelaar viert daarom zijn 450-jarig jubileum in de zomer van 2022, samen met bewoners, verenigingen en bedrijven in Makkum. Ook wordt er samengewerkt met het Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden.

 

Op een kaart van Caspar de Robles uit 1572 staat de oudste vermelding van een steenfabriek in MakkumOp een kaart van Caspar de Robles uit 1572 staat de oudste vermelding van een steenfabriek in Makkum

 

Koninklijke Tichelaar viert daarom zijn 450-jarig jubileum in de zomer van 2022, samen met bewoners, verenigingen en bedrijven in Makkum. Ook wordt er samengewerkt met het Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden. 

Eeuwenlang vonden producten uit Makkum, gemaakt van Friese klei uit de omgeving, hun weg over de hele wereld. Ook vandaag nog is dat het geval. Architecten en ontwerpers uit de hele wereld weten Koninklijke Tichelaar te vinden vanwege zijn unieke kennis en ervaring. Op 12 april 2022 heeft een brede coalitie in Makkum het startsein gegeven voor een zomer vol activiteit rondom het 450-jarig jubileum. Onderdelen van het programma zijn:

 

zomer vol activiteit rondom het 450-jarig jubileum

Een interactieve presentatie van 13 augustus t/m 30 september van drie “artists-in-residence” in de oude Tichelaarfabriek aan de Turfmarkt. De drie designateliers Humade (Gieke van Lon, Lotte Dekker), Smogware (Iris de Kievith, Annemarie Piscaer) en Oer (Lotte de Raadt, Kirstie van Noort) verkennen, voortbouwend op de kennis en ervaring van Tichelaar, de mogelijkheden voor het verwerken van havenslib, fijnstof en ijzerafval van gezuiverd grondwater in glazuur. Op de plek waar al 450 jaar ambachtelijk wordt geïnnoveerd gaan de ontwerpers op zoek naar duurzame technieken toepasbaar in de toekomst van Tichelaar. Zichtbaar voor het publiek, met een persoonlijke toelichting. Deze activiteit wordt georganiseerd door de Stichting Frysk Tichelwurk, die speciaal voor deze viering is opgericht.

Een tijdelijke presentatie in de Waag in Makkum van 13 augustus t/m 30 september over de Gouden Eeuw van Makkum. Rond het jaar 1700 was Makkum “booming”. De economie floreerde en producten uit Makkum veroverden Europa. Deze presentatie wordt georganiseerd door Stichting Âld Makkum in nauwe samenwerking met Plaatselijk Belang Makkum. Ook wordt samengewerkt met het Fries Film Archief.

Op 3 augustus organiseert de Ondernemersvereniging Makkum op de Grote Zijlroede, voor de oude fabriek van Tichelaar, een optreden van de Drijvende Diva, een spectaculaire theatrale muziekuitvoering op het water. Op deze dag vindt een “sneak preview” plaats van de activiteiten die vanaf 13 augustus open zullen gaan.

Deze activiteiten in Makkum vormen een aanvulling op de tentoonstelling Tichelaar & Humade die Keramiekmuseum Princessehof van 3 juni t/m 30 oktober organiseert in Leeuwarden.

 

Samenwerkingsverband 

Na twee zomers die door Corona overschaduwd werden gaan de deuren weer open. Plaatselijk Belang, de Ondernemersvereniging Makkum, de Stichting Âld Makkum, Koninklijke Tichelaar en de Stichting Frysk Tichelwurk slaan de handen ineen.

 

Katharina Wortmann, voorzitter van Plaatselijk Belang: “Makkum is een verborgen juweel in Súdwest Fryslân. Deze viering kan het begin zijn van een nieuwe manier om samen het verhaal van Makkum te vertellen en een visie te ontwikkelen voor de toekomst van en in Makkum”.

Jacques Hoogenboom van de Ondernemersvereniging Makkum: “Hier waren we aan toe! Na twee zware Corona-jaren hopen we dat we onze ondernemers deze zomer een steuntje in de rug kunnen geven en tevens ons steentje bij te dragen aan een geslaagd jubileum van Koninklijke Tichelaar”.

Ties Hartman van de Stichting Frysk Tichelwurk: “Ons artist-in-residence programma is een bijzondere combinatie van design, duurzaamheid en ambacht. Wij zijn trots dat we dat hier mogen organiseren, op de plek waar het 450 jaar geleden allemaal begon” en we zijn het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, de Kingma Stichting, de Stichting de Grote Zuidwesthoek, FBO, en Abe Bonnema Fonds erkentelijk voor hun ondersteuning. We mogen nog meer steun van diverse zijden verwachten”.

Harm van der Ploeg, directeur van Koninklijke Tichelaar: “Eeuwenlange kennis en ervaring zijn de beste basis voor duurzame innovaties. Wij verheugen ons op de ideeën en de uitwerkingen waar de kunstenaars en ontwerpers mee gaan komen. En we nodigen al onze medewerkers graag uit voor het grote spektakel op 3 augustus”.

Durk Dijkstra, voorzitter van Stichting Âld Makkum: “Hoeveel huizen in Amsterdam bevatten Makkumer klei? Rond het jaar 1700 voeren de schepen af en aan, mede door het succes van bedrijven als Tichelaar. Deze zomer vertellen wij het verhaal van deze bloeiperiode van Makkum”

Ondertekening v.l.n.r: Karin Lemmens (Ondernemersvereniging Makkum), Harm van der Ploeg (Koninklijke Tichelaar), Ties Hartman (Stichting Frysk Tichelwurk, Sjirk Wijbenga(Stichting Âld Makkum) en Katharina Wortmann (Plaatselijk Belang Makkum).Ondertekening v.l.n.r: Karin Lemmens (Ondernemersvereniging Makkum), Harm van der Ploeg (Koninklijke Tichelaar), Ties Hartman (Stichting Frysk Tichelwurk, Sjirk Wijbenga(Stichting Âld Makkum) en Katharina Wortmann (Plaatselijk Belang Makkum).

 

Makkumer Belboei, Gemeente Súdwest-Fryslân steunt boeren.
Foto: logo%20sudwest

 

Makkumer Belboei, SC Heerenveen - Top Oss.
Foto: logo-mulier

 

 

Informatiebijeenkomst participatieproces Simmerfjild Makkum, Makkumer Belboei

Informatiebijeenkomst participatieproces Simmerfjild Makkum

...op 28 juni in het MFC...

Persbericht Makkum 16-06-2022

Op 10 maart jl. heeft projectontwikkelaar Frisoplan B.V. (onderdeel van Friso Bouwgroep) een intentieovereenkomst gesloten met de gemeente Súdwest-Fryslân om de haalbaarheid van de realisatie van 50 nieuwe woningen op de locatie Simmerfjild (Melkvaart fase 2) in Makkum te onderzoeken. Op dinsdag 28 juni worden alle geïnteresseerden van Makkum en omgeving uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Locatie voor de beoogede nieuwbouw  in MakkumLocatie voor de beoogede nieuwbouw in Makkum

 

Participatieproces

Om te onderzoeken of het project haalbaar is, gaat het projectteam de komende periode een participatieproces doorlopen met verschillende belanghebbenden. Aan de hand van dit proces krijgt het plan vorm en dient de haalbaarheid aangetoond te worden. Met als doel om voor het einde van het jaar te komen tot een definitief stedenbouwkundig plan en woningbouwprogramma. Vervolgens neemt het college van de gemeente Súdwest-Fryslân  een besluit over de haalbaarheid van het beoogde plan.

 

Informatiebijeenkomst

Alle geïnteresseerden van Makkum en omgeving worden uitgenodigd voor de  informatiebijeenkomst op 28 juni a.s. Tijdens deze bijeenkomst wordt het voorgenomen participatieproces toegelicht en is er ruimte om vragen te stellen. Deze bijeenkomst vindt plaats op 28 juni om 19:30 uur in het MFC te Makkum. U dient zich hier voor aan te melden, dit kan tot en met vrijdag 24 juni door een mail te sturen naar b.dedden@frisobouwgroep.nl.

 

 

Makkumer Belboei, Makkum krijgt glasvezelnetwerk.
Foto: deltafiber%20makkum