Concert Hallelujah in Avondrust

Door Judith van Lavieren

Op maandagavond 25 juni geeft christelijke muziekvereniging Hallelujah een concert in Avondrust. “Zo langzamerhand kunnen we wel spreken van een traditie”, aldus vrijwilliger Marcel Knijff. Begonnen als afsluiter aan het eind van het seizoen voor de gezellige avonden die een groep vrijwilligers in Avondrust organiseert en inmiddels al weer heel wat jaren vaste prik.” Ook dit jaar komt Hallelujah weer. Het concert wordt gegeven in het restaurant van Avondrust en begint om 19.30 uur. De toegangsprijs is 5 euro, dit is inclusief een kopje kofe of thee. De vrijwilligersgroep en de muziekvereniging hopen op een goedgevulde zaal. Hallelujah is ‘in vorm’. Op 2 juni reisde de muziekvereniging af naar Schiermonnikoog om hier mee te doen aan het concours. Alle inspanningen op de repetities van de afgelopen maanden betaalden zich hier uit: na een zeer gezellige dag speelde het harmonieorkest de sterren van de hemel en behaalde een persoonlijk record van 87 punten en een tweede prijs. Hallelujah heeft de afgelopen weken benut om weer nieuw repertoire in te studeren. Dus naast het temperamentvolle concoursstuk Puszta zijn er weer veel mooie stukken te horen. Dit alles natuurlijk onder leiding van dirigente Nynke JaarsmHuisman Dak & Zinkwerken Ledenpartij zondag 3 juni

Bij de Welpen werd er in twee poules van drie gekaatst. In poule A wonnen Lieke Tuinier en Niek v.d. Eems hun twee partijen. Zij kaatsen de finale tegens de winnaars van poule B, Rick v.d. Weerdt en Ilse Amels, die ook twee partijen hadden gewonnen. 1e Prijs: Lieke & Niek (Finale gewonnen met 5/3 – 6/0). 2e Prijs: Rick & Ilse. Bij de gecombineerde categorie Pupillen/Schooljeugd was er een poule van vier parturen. Het partuur van Elke de Witte & Jesse Roorda won al hun partijen, de krans wasvoor hen! Een mooie 2e prijs was er voor het partuur van Nienke Tjeerdema, Wendy Adema en Yrsa Dijkstra, die vandaag twee partijen wisten te winnen. 1e Prijs: Elke & Jesse (21 pnt.) 2e Prijs: Nienke, Wendy en Yrsa (17 pnt.). Bij de Dames was er een poule van vier parturen. Enkele partijen eindigden op de stand van 5/5 en tijdens de twee laatste partijen werden de prijzen pas verdeeld. 1e Prijs: Boukje Bosma, Sanne Idsinga en Mieke Tilburgs (21 pnt.). 2e Prijs: Indy Tuinier, Mirte Jansen en Yildau v.d. Logt (16 pnt.). Bij de Heren werd als vanouds veel strijd geleverd. Er was één grote poule met vijf parturen! en een verrassende ontknoping waarbij de gedoodverfde winnaars (Jorn, Harry en Simon J.) in hun laatste partij ten onder gingen en helaas buiten de prijzen vielen. 1e Prijs: Tjitte Folkertsma, Sietse Lenters en Siebren Hoekstra (23 pnt.). 2e Prijs: Jan Ruurd Amels, Germ v.d. Meer en Karel Roorda (22 pnt.). De prijzen werden aangeboden door Huisman Dak & ZinkwerkenFeestelijke opening Deelwinkel

Door Judith van Lavieren

De Deelwinkel aan de Buren 1 is op vrijdag 1 juni feestelijk geopend. De gasten werden op het plaatsje achter de Deelwinkel hartelijk ontvangen met kofe en gebak, accordeonmuziek en de grapjes van clown Kees. Mevrouw Domhoff verwelkomde de gasten op de formele opening. De deelwinkel is een initiatief van de drie lokale kerken en vormt een gezamenlijk diaconaal centrum in Makkum. Het is de bedoeling dat de Deelwinkel een soort huiskamer voor en door alle Makkumers wordt. Waar je terecht kunt voor ontmoeting, een kopje kofe of thee, een luisterend oor, maar ook voor advies bij hulpvragen en voor deskundige verwijzing. Voor die laatste functie wordt samengewerkt met vrijwilligersorganisaties van het dorp, medewerkers Welzijn van de gemeente Súdwest-Fryslân. Mevrouw Domhoff bedankte pastor Nelleke ten Wolde, Kees van Kordelaar, het parochiebestuur en alle andere vrijwilligers. Zij benoemde in haar welkomstwoord ook het motto van de Deelwinkel: Van delen wordt je rijker. In de nieuwe deeleconomie ook wel verwoord als: delen is het nieuwe vermenigvuldigen. Het centrum is genoemd naar de Deelwinkelfunctie maar is nadrukkelijk geen kleding of voedselbank. Er kunnen ( kleine ) spullen gebracht en meegenomen worden maar daarbij gaat het NIET om kleding en meubilair. Daar ontbreekt de ruimte voor en het is ook de niet de bedoeling op enigerlei wijze te concurreren met de plaatselijke middenstand of horeca. Sinds woensdag 2 mei is de Deelwinkel open. De openingstijden zijn op woensdag, donderdag en vrijdag van 14.00 tot 16.30 uur. Iedereen is welkom, ongeacht zijn of haar achtergrond, leeftijd of levensovertuiging. Er zijn al een aantal gastheren en gastvrouwen, maar er worden nog mensen gevraagd die 1 of 2 middagen in de maand beschikbaar willen zijn om bezoekers te ontvangen. Gastvrouwen en gastheren staan er niet alleen voor, er is ook altijd een professionele kracht aanwezig. Handige klussers zijn op dit moment bijzonder welkom om de laatste zaken in de Deelwinkel af te maken. Op dit moment wordt verder gezocht naar mensen die haken en breien uit kunnen leggen en dingen kunnen repareren. Na haar toespraak nodigde mevrouw Domhoff iedereen uit om clown Kees te volgen naar de voorzijde van de Deelwinkel. Clown Kees verrichtte hier, na wat gezoek naar het juistegereedschap, de ofciële openingshandeling. Samen met mevrouw Ten Wolde knipte hij het rode lint dat voor de voordeur gespannen was, door. De gasten konden toen een kijkje nemen ín de Deelwinkel. Naast een gezellige huiskamer, een deelwinkeltje, keukentje en kapelletje is er ook nog een apart spreekkamertje. Aan de wanden van de huiskamer prijken drie kunstwerken gemaakt door de Makkumer basisscholen. Bent u nieuwsgierig geworden? U kunt een kijkje gaan nemen op de Buren 1. Voor meer informatie of wellicht om u aan te melden als vrijwilliger met een specifek talent kunt u ook bellen met Nelleke ten Wolde 06-12308151.


Makkum bedankt

De tweede editie van het Kunstweekend Makkum Art is een geweldig succes geworden.De reacties van het publiek waren uiterst positief. Met meer dan 4000 bezoekers werd de verwachting duidelijk overtroffen. Ook de aanwezigheid en interesse van de landelijke pers mag zeer positief genoemd worden. In totaliteit hebben de deelnemende kunstenaars met een grote diversiteit in kunstdisciplines , een breed publiek gevonden. De positieve reacties die binnenkomen, maken duidelijk dat de deelnemende kunstenaars op een voortreffelijke manier hun kunstwerken en werkwijze aan de bezoekers van het kunstweekend hebben laten zien. Makkum Art onderscheidt zich van andere kunstevenementen door geen kunst- of kleedjesmarkt te zijn, maar kunst van topniveau in monumentale panden en verscholen tuinen tentoon te stellen. Vrij toegankelijk voor een breed publiek. Dit was niet mogelijk geweest zonder de steun van onze locatiehouders, de beheersters van de Sporthal, de kosters van de verschillende kerken en hun naaste medewerkers, De Stichting Oranjewoud, Koninklijke Tichelaar, Stichting Ald Makkum, Natuurboerderij It Kolkje en de Openbare Bibliotheek. Vrijwilligers hebben enthousiast meegedacht en meegeholpen met de voorbereidingen en op de dag zelf en nadien met opruimen! Mede dankzij hun enorme inzet voor- tijdens en na het kunstweekend, kunnen we terugzien op een zeer geslaagd evenement. Ontzettend bedankt hiervoor! Ook de basisschoolleerlingen willen we hartelijk bedanken voor hun prachtige kunstwerken, welke te zien waren op het Bonthuispad. En natuurlijk niet te vergeten, Het Makkum Quartet, voor hun prachtige muziekuitvoering en Els Speelsgoed en Meekit voor de leuke kinderworkshops. Ook willen we langs deze weg de sponsoren van het Kunstweekend Makkum Art hartelijk bedanken. De Gemeente Súdwest Fryslân, Het Ondernemersfonds, Designland, De Vries Feadship, De heer P. J. Tichelaar, Sopkafee De Flevo, Restaurant It Posthûs, Scala Cleaning, Borstel Cleaning, Stichting It Preamke, Mark de Witte Bouwadvies en ontwerp, Blom Ynien, Gasterij Hennie fan Richt, Hotel De Prins, Smink schilders- en afwerkingsbedrijf, Bouw en timmerbedrijf Pijpker en Gros fnanciëlepartners hebben dit evenement fnancieel en materieel mogelijk gemaakt. Hartelijk bedankt allemaal voor jullie steun. Zonder jullie was het niet gelukt om dit kunstweekend neer te zetten!